Angela Merkel välkomnade nytt svensk-tyskt samarbete

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven var hedersgäster vid Tysk-Svenska Handelskammarens och IVAs första German Swedish Tech Forum.

Angela Merkel välkomnade det nya samarbetet mellan de båda länderna när hon öppningstalade i den mer än fullsatta Wallenbergsalen på IVA.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur vi kan komma varandra närmare, sa hon.

Hon erinrade om att Sverige och Tyskland har en stolt tradition av att handla med varandra. Hon påpekade också att det finns ett stort antal svenska företag som är framgångsrika i Tyskland. Och tvärtom.

– Sverige är viktigt för Tyskland. Båda länderna står för demokratiska värden och har likartade sätt att göra affärer på.

Förbundskanslern framhöll att de utmaningar och möjligheter som följer med digitaliseringen måste beaktas.

– Digitaliseringen går bortom tekniken. Den påverkar arbetslivet i sin helhet.

Hon ansåg att det gäller att agera snabbt för att inte hamna på efterkälken.

Angela Merkel påpekade också att även efter brexit så består den inre marknaden av flera hundra miljoner människor.

Frihandel är en väsentlig fråga. I detta är de båda länderna föregångare. Förbundskanslern hoppades på ett frihandelsavtal med USA, men förmodade att det skulle bli svårare att få till än det avtal med Kanada som EU offentliggjorde förra året.

Statsminister Stefan Löfven påpekade även han de stora likheterna mellan Tyskland och Sverige.

– Jag har stor respekt för Tysklands innovativa förmåga, sa han och nämnde särskilt att det finns lärdomar att hämta från den tyska Industrie 4.0.

– Sverige har mycket att tjäna på ett fördjupat samarbete.

Han framhöll samtidigt att när det gäller nya innovativa teknikföretag är det bara Silicon Valley som är hetare än Stockholm

– Vi var också först i världen med att elektrifiera en offentlig väg. Elvägen utanför Sandviken är ett exempel på framgångsrikt tysk-svenskt samarbete. Där har vi gått från vision till verklighet, sa han.

Se filmen från semiariet i sin helhet nedan

Se filmen  

 

 

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42