Cecilia Hermansson till IVAs presidium

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) presidium stärks med nationalekonomen Cecilia Hermansson.
cecilia-hermansson-1200px.jpg

- Framtiden är inte något som kommer, det är något vi skapar. Med Cecilia Hermansson i IVAs presidium stärks vårt fortsatta arbete med att bygga broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik, säger Tuula Teeri, vd IVA

- Jag är både glad och hedrad över förtroendet, säger Cecilia Hermansson. IVA är den kunskapsdrivna och gränsöverskridande mötesplatsen som behövs för att arbeta med samhällets många utmaningar.

Cecilia Hermansson är ekonomie doktor och har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt disputerat  vid Tekniska högskolan (KTH) med en avhandling om hur bankers rådgivning påverkar bankkunders sparbeteende. Hon har varit ekonom på Sida, i finansdepartementet och har varit Swedbanks chefekonom. Hon var tidigare ordförande av Industrins ekonomiska råd och ledamot av Finanspolitiska rådet. Förutom forskning och undervisning på KTH är hon styrelseledamot i HUI Research, Folksam Liv och investmentbolaget Creades. Cecilia Hermansson invaldes 2016 till ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Samtliga i IVAs presidium 2019:
Carl-Henric Svanberg, preses
Anna Adolfsson, ordförande IVAs Studentråd (adjungerad)
Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd
Cecilia Hermansson, vice preses (ny)
Pia Sandvik, vice preses
Johan Sterte, vice preses
Hans Stråberg, vice preses
Tuula Teeri, verkställande direktör IVA
Johan Weigelt, vice vd och akademisekreterare (adjungerad)

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42