Vi är hemmablinda för Sveriges attraktionskraft

Globalisering och digitalisering gör att landsgränser får allt mindre betydelse. Den internationella utsattheten är påtaglig för Sverige. Det gör frågan om vår attraktionskraft särskilt aktuell just nu.

– Förut fanns gränser och barriärer. Men den tid man kunde lägga hinder för handel är förbi. I dag måste vi i stället vara attraktiva för kapital, talanger och företag, säger IVAs vd Björn O Nilsson, som ingår i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Att exempelvis Astra Zeneca lade ner forskningsverksamheter i Sverige var inte riktat mot Sverige, förklarar Björn O Nilsson. De lade ner anläggningar i andra länder också. Men Sverige var inte nog attraktivt för den nya strategin, att lägga ut forskning.

– Men vi har en oförmåga att förstå kraftfälten rätt. Våra politiker blev tagna på sängen.

Digitaliseringen är ännu ett exempel på en omvandling vi måste hantera. När datorkraft tar över försvinner många jobb och det blir viktigt att attrahera nya. Björn O Nilsson framhåller att då måste vi förstå bättre både vad som gör oss attraktiva och inte.

– Optionsbeskattning hindrar amerikanska bolag att investera i Sverige. Det är exempel på enskilda frågor där vi måste förstå hur vi ska vara attraktiva.

– Sen måste vi också förstå vår attraktionskraft. Vi är hemmablinda. Vi underskattar vårt trygga, demokratiska samhälle, där korruptionen är en av de lägsta i världen. Vi tänker inte ens på det i Sverige.

För att påverka den framtida attraktionskraften finns några utmaningar vi måste klara att möta, säger han.

– Det behövs attraktiva skatter, kompetenta människor, infrastruktur. Brist på bostäder är ett hinder för att rekrytera rätt kompetens. Vi måste skapa en miljö som får människor att komma, stanna och trivas. Utmaningarna är olika på i olika platser. I Stockholm byggs för lite bostäder. Det är ett minimum att vi vet att det är ett problem när man ska rekrytera, särskilt unga som inte har eget kapital för att köpa en lägenhet.

Han tror dock att Sverige kommer att lyckas behålla och stärka den internationella konkurrenskraften i framtiden.

– Vi är duktiga på att lägga saker på bordet och att hitta breda lösningar. Vi är en öppen demokrati. Samsynen är stor även inom politiken.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84