Vi har alltid verkat i ett internationellt perspektiv

Många tekniska, internationellt spridda, innovationer inom exempelvis medicinteknik, telekom och it kommer från Sverige.  Vi har alltid verkat i ett internationellt perspektiv. Det är en stor fördel för Sverige i dagens globaliserade och digitaliserade värld, säger industrimannen Carl Bennet, ordförande i Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Den 4 november lägger projektet fram sin huvudrapport. Vi har intervjuat styrgruppens medlemmar.

– Sverige har historiskt byggt goda positioner i världen. Vi har alltid konkurrerat med internationellt näringsliv. Dessutom är svenskar självgående och vana att befinna sig i ett internationellt sammanhang . Vi är inte särskilt hierarkiska inom näringslivet, vi skapar inte så många chefsnivåer. Att kunna jobba decentraliserat med ansvar är en styrka, säger han.

De faktorerna talar också för att vi även i framtiden ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen, hävdar han. Men vi får dock inte luta oss tillbaka. Samtidigt som globaliseringen har gett oss större marknader har också konkurrensen ökat.

– I Sverige har inte förutsättningarna att driva företag blivit sämre, men andra länder har blivit bättre. Därför måste vi vässa oss och flytta fram våra positioner gentemot omvärlden. Det gäller att göra Sverige ännu mer attraktivt genom att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar, goda miljöer för tillväxt och utveckling. Vi tävlar med många länder idag, säger Carl Bennet.

Han pekar på sex nyckelområden för att stärka Sveriges konkurrenskraft; utbildning och forskning, boendemiljö, infrastruktur, villkor för företagande och kulturutbud. Även en innovativ utveckling inom offentlig verksamhet är viktig för samhällets och näringslivets utveckling.

– Det är extremt viktigt att infrastrukturen är bra för att vi ska behålla konkurrenskraften i framtiden. Flyg, vägar, nät, alla slagskommunikationer mellan människor måste underlättas. Det utvidgar arbetsmarknaden, underlättar utbildning och ger tillgång till kompetens.

– Dessutom måste vi hela tiden se på företagens villkor, ge goda förutsättningar och skattevillkor så att företagen väljer Sverige och får goda förutsättningar att rekrytera. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84