Sverige måste bli valt

I globaliseringens tid tävlar vi med hela världen och det blir allt viktigare för Sverige att kunna attrahera människor och företag.  – Sverige kan inte välja, Sverige måste bli valt, säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, en av medlemmarna i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt. 

Den 4 november presenteras projektets huvudrapport. Inför detta har vi intervjuat styrgruppens medlemmar.

Frågan om Sveriges attraktionskraft är viktig för vårt välstånd, och den blir allt viktigare.

– Våra företag upplever en tilltagande stark global konkurrens som går snabbare på grund av digitaliseringen. Idag tävlar vi tydligt med hela världen. Det är konkurrens om kreativa människor, andras och egna investeringar. Det är vår framtid det handlar om.

Hon lyfter fram några faktorer som hon tycker är särskilt är viktiga för att stärka attraktionskraften i framtiden.

– Vi behöver ett skol- och utbildningssystem som gör att talanger utvecklas i Sverige och att talanger från andra länder vill komma hit. Det krävs också infrastruktur som nät, vägar och bostäder. Bristen på bostäder är ett stort problem i tillväxtzoner. Inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö, utan även i exempelvis Umeå.

– Vi behöver också ett skattesystem som är konkurrenskraftigt jämfört med omvärlden. Vi står oss väl vad gäller bolagsskatt. Men vi har exempelvis världens högsta marginalskatter och ett krångligt momssystem.

Det finns flera faktorer som talar för att Sverige ska behålla sin attraktionskraft i framtiden. Carola Lemne räknar upp att vi har många företag, är högt rankade i innovationsindex, har ett väl fungerande samhälle, med bra sjukvård och fungerande byråkrati. Det finns bra digital infrastruktur och vi har också haft ett respekterat utbildningsystem – även om skolan i dag är ett orosmoment.

– Men jag är inte säker på att det finns en medvetenhet om hur stort trycket är. Man måste inse utmaningen och stärka konkurrenskraften. Då måste också sådant som skattesystemet vara konkurrenskraftigt mot omvärlden. Det finns många dimmiga föreställningar om hur man skapar välstånd. Jag är inte säker på att alla vet hur det går till. Vi har ett välstånd i världsklass. Men vi behöver ett företagande och ett företagsklimat i världsklass för att behålla det, säger Carola Lemne. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84