Gränsöverskridande möten föder nya idéer

Det är i ofta i gränsöverskridande möten som nya idéer föds. Det kan vara i möten mellan olika branscher, akademi och industri, när offentlig sektor möter privat eller när små och stora företag träffas. Tvärgående samarbeten är viktiga också för den framtida svenska konkurrenskraften.

Det framhåller Charlotte Brogren som är generaldirektör för Vinnova och en av medlemmarna i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

– Idéer uppstår ofta när människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts. I de tvärgående sektorerna sker mycket spännande, säger hon.

Till exempel har samarbeten mellan skogs- och textilindustrin lett till utvecklingen av nya material som ersätter bomull, och möten mellan it- och hälsoområdet till nya digitala lösningar för förebyggande hälsovård. Ett annat exempel är samarbeten mellan automation och dental teknik som har gett bättre möjligheter att utveckla tandproteser.

Detta utvecklar bilden av Sverige som en innovativ miljö, vilket gynnar vår attraktionskraft. Det senare är en fråga som är särskilt viktig just nu.

– Vi lever i en global värld där varken människor, talanger, idéer eller pengar ser några geografiska gränser. Om Sverige vill fortsätta ligga högt upp i välståndsligan måste vi säkerställa att de vill komma hit, etablera sig och stanna kvar här.

Hon tror att den dynamik som finns i Sverige är en stor fördel också för vår framtida internationella attraktionskraft.

– Vi är trots att vi är ett litet land relativt dynamiska på ett sätt som är positivt, exempelvis är vi duktiga på att ta till oss ny teknik och att ställa om. Sverige är icke-hierarkiskt, men vi måste ge möjlighet för personer på alla nivåer att tänka nytt och utmana. Samlar vi kraften når vi så mycket längre, säger Charlotte Brogren. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84