Dags för rapportsläpp

Den 4 november presenteras rapporten Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft. Det är startskottet för ett år av bred diskussion över hela landet kring Sveriges attraktionskraft. Johan Carlstedt, projektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt, vad händer den 4 november?

-  Då presenterar styrgruppen med ordförande Carl Bennet i spetsen projektets huvudrapport. Att alla i gruppen kommer att vara engagerade vid seminariet avspeglar på ett bra sätt hur delaktiga de varit när rapporten tagits fram. Och Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer att diskutera våra slutsatser och förslag.

Vad innehåller rapporten?

-  Vi har tagit ett brett grepp och beskriver dagsläge och utmaningar inom de 6+1 områden vi menar avgör svensk konkurrenskraft och därmed skapar förutsättningar för vår attraktionskraft. Vi försöker alltså både fånga in utmaningar och ge förslag till lösningar. Vår framtidsagenda i åtta punkter ska bli en utgångspunkt för den framtidsdiskussion vi startar nu. Vår ambition är också att rapporten ska vara lättillgänglig.

Hur är intresset för konferensen?

-  Glädjande nog mycket stort. För det mesta är Wallenbergssalen på IVA idealisk i sin storlek. Men den här gången hade det gärna fått vara fler platser. Just nu finns det några få kvar, så först till kvarn… Men seminariet kommer att vara tillgängligt för alla genom att vi streamer det live.

Hur får jag tag på rapporten?

-  På kvällen den 3 november lägger vi ut den på vår hemsida. Den som kommer på seminariet får självklart en tryckt version. Och för den som vill beställa tryckta exemplar är det bara att höra av sig till Monica Sannerblom,

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84