Samsyn mellan fack och näringsliv konkurrensfördel för Sverige

Den samsyn som finns mellan fack och näringsliv i Sverige är en konkurrensfördel när samhället snabbt förändras. Partsmodellen har hjälpt oss att klara stora strukturomvandlingar tidigare, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark som ingår i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Den 4 november presenteras huvudrapporten.

Den Svenska så kallade partsmodellen – där fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om villkoren på arbetsmarknaden – är något som talar för att Sverige ska lyckas behålla och stärka sin internationella ställning i den globala konkurrensen, enligt Eva Nordmark.

– Vi har en unik anpassningsförmåga och har haft och klarat stora strukturomvandlingar tidigare. Yrkesgrupper har försvunnit och nya jobb skapats i andra branscher. Parterna på svensk arbetsmarknad har kommit överens. Därtill har vi haft ett bra system för omställning, säger hon.

– För Sverige talar också att vi här har en stark social tillit. Vi litar på varandra, på myndigheter, politiker, andra människor. Det gör att vi vågar mer, är mer förändringsbenägna.

Eva Nordmark tycker att frågan om vår attraktionskraft är särskilt viktig just nu, eftersom förändringarna går så mycket snabbare i dag.

– Globalisering och digitalisering går i rasande takt. Förutsättningarna förändras mycket snabbare än vid tidigare strukturomvandlingar.

Hon lyfter fram ett par faktorer som särskilt viktiga för att stärka den framtida konkurrenskraften; utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Båda behöver anpassas till de snabba förändringarna som sker i omvärlden.

– Företagen måste ha kompetenta medarbetare, med bra grundutbildning och möjlighet till vidareutbildning hela livet. Välutbildade akademiker behöver också förnya sin utbildning, lägga till kurser eller omskola sig.

– Även arbetsmarknadspolitiken måste riktas också till välutbildade. Det är inte bara enkla jobb som slås ut. I dag satsar vi på de som är långt ifrån arbetsmarknaden. Men vi måste se att det lönar sig att också satsa på yrkesverksamma. När de byter jobb skapar det möjligheter också för dem som är långt ifrån arbetsmarknaden. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84