Vi behöver spetsa oss och jobba strategiskt

Sverige behöver vara attraktivt för att behålla sin konkurrenskraft. Flera internationella mätningar de senaste åren indikerar dock att vi tappar i attraktionskraft. Det säger Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör som ingår i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

– Internationella mätningar av exempelvis internetanvändning, digitala tjänster, konkurrenskraft och innovationer indikerar att vi tappar i attraktionskraft i paradgrenar, fast vi i grunden har bra förutsättningar. Därför är frågan särskilt viktig just nu, säger Gunilla Nordlöf som är generaldirektör vid Tillväxtverket.

Sverige har exempelvis åkt ner från plats 2 2010 till plats 9 år 2015 i World Economic Forum Competiveness Report. I konsultföretaget BCG Intensy index som bland annat mäter digitala tjänster har vi fallit plats 1 till plats 6 från 2009 till 2015.

Gunilla Nordlöf pekar på att det är viktigt att vi alla inser att vi behöver attraktionskraft på en global marknad.

– Många vill ha investeringar, talanger och människor. Det måste finnas på agendan. Även små och medelstora företag blir och är internationella. Då måste vi lyfta fram våra unika styrkor. Kommuner och regioner i Sverige arbetar mycket med att vara attraktiva utifrån sina olika förutsättningar.

I tio svenska kommuner drivs exempelvis ett pilotprojekt som går ut på att utveckla arbetssätt och metoder för att stärka kommunernas attraktionskraft, som stöds av Tillväxtverket. En viktig del är digitaliseringen.

– Vi behöver jobba brett, med utbildning och med att stödja små och medelstora företag att digitalisera. Det måste finnas bredband. Sen måste vi titta på hur vi kan utveckla regelverk, standard och säkerhetsfrågor.

I Sverige finns en positiv grund som talar för att vi kan behålla och stärka den internationella konkurrenskraften i framtiden.

– Sverige är ett litet land men vi har en tradition att vara innovativa och vi är vana vid samarbeten mellan olika sektorer i näringsliv, näringsliv och kommuner. Vi har en öppen ekonomi och ligger fortfarande högt i rankningar som mäter innovation. Inom områden som infrastruktur, digitalisering och miljö är vi är starka av tradition men vi behöver spetsa oss och jobba strategiskt.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84