Tolerans och jämställdhet gör Sverige unikt

De senaste årens stora ekonomiska och säkerhetspolitiska utmaningar i omvärlden gör frågan om svensk attraktionskraft extra viktig just nu. Det är bland annat mjuka värden som tolerans och jämställdhet som gör Sverige attraktiv,  säger Håkan Sörman vd för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Sverige är en liten nation och vi jämför oss gärna med omvärlden, både för att förstå hur andra uppfattar oss och för att hämta inspiration och kunskap.

– Samtidigt finns risken att vi inte förmår oss lyfta blicken och tror att våra egna utmaningar är unika. SKL gör därför exempelvis resor till andra länder tillsammans med ledare och politiker från kommuner och landsting för utbyte och inspiration, säger Håkan Sörman som ingår i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

En fördel för Sverige är vår förmåga till omvandling både inom näringslivet och den offentliga sektorn. För den framtida attraktionskraften är det viktigt att vi kan behålla den, säger Håkan Sörman som ser det som ett slags entreprenörskap.

– Det handlar om att förstå kunder och omvärld, att bryta mönster och pröva nya lösningar. Sen kan vi också bli bättre på att lyfta fram alla de innovativa miljöer som finns i landet och som drar till sig talanger, från datacenter i norr, testcenter för IT i vården i väster till ESS i söder.

Han pekar också på att det behövs mer samarbeten mellan det privata och offentliga i frågor som påverkar hela samhället. Det berör exempelvis inte bara äldreomsorgen när befolkningen åldras, utan hela arbetsmarknaden och civilsamhället.

Flera faktorer talar för att Sverige ska lyckas behålla och stärka sin internationella ställning i framtiden. Håkan Sörman lyfter fram unga teknikintensiva företag som Tobii och Spotify som exempel på svenska företag som växer och snabbt går från idé till global närvaro. En annan är att mjuka värden blir allt viktigare i takt med den ökande globaliseringen.

– Sverige konkurrerar knappast med bra klimat eller geografiskt läge, inte heller drar höga marginalskatter eller brist på privata riskkapitalister till sig talangerna. Det gör däremot tillit, tolerans, trygghet, låg kriminalitet, jämställdhet, icke-hierarkiska arbetsplatser och hälsosam miljö. På alla dessa punkter håller Sverige världsklass, säger han.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84