Miljömässigt attraktiva samhällen vinnare

Det geopolitiska, ekologiska och sociala trycket på Sverige ökar. Och även med en optimistisk syn på miljörisker ökar trycket på miljön. Vinnarna är miljömässigt attraktiva samhällen. 

– Allt tyder på att vi kommer att få fler klimatrelaterade, sociala och ekologiska chocker. För att klara det måste samhället måste vara mer hållbart, med mer robusta affärsmodeller och samhällslösningar, säger Johan Rockström, som är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre och som ingår i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

– Våra framgångar i framtiden avgörs av vår förmåga att transformera samhälle och näringsliv i hållbar riktning. Därför är frågan om Sveriges attraktionskraft extra viktig just nu, säger han.

Om Sverige är miljömässigt attraktivt ökar det den framtida attraktionskraften, enligt Rockström. Resursineffektiva, fossila samhällen är förlorare.

– Det måste finnas en hög politisk ambitionsnivå att transformera till hållbar välfärdsnation. Både etablerade och nya företag vinner på högt ställda ambitioner om hållbarhet från politiker och samhälle. Om exempelvis Volvo AB ska vara attraktivt i framtiden behövs incitament för att ta fram hållbara, avancerade tekniska lösningar. Det skapar attraktionskraft. Det politiska systemet kan hjälpa näringslivet genom att ställa hårda krav på hållbarhet.

Sverige har i en studie gjord av en oberoende tysk tankesmedja rankats som det land i världen som har de bästa förutsättningarna att kunna nå FN:s hållbarhetsmål, berättar Johan Rockström. Han tror att det är till vår fördel när det gäller att klara konkurrensen i framtiden.

– Vi har en bra välfärd och tillväxt inom hållbara gränser, en lång historia med miljömål och en bra uppföljning av dessa, väl fungerande myndighetsutövning och marknad.

– En förutsättning är att vi fortsätter att välkomna kreativitet och innovationsförmåga, har en kultur av öppenhet och kritiskt tänkande och inte cementerar in oss. Ett bra exempel är vår öppna attityd till flyktingmottagande, säger Johan Rockström.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84