Vi borde tänka mer nordiskt

Den globala konkurrensen ökar – från allt fler länder. Därmed blir det ännu viktigare för Sverige att vara attraktivt för att kunna konkurrera om den bästa industrin och bästa arbetskraften, säger Karl-Petter Thorwaldsson. 

– Tidigare kunde man ha en stålsort som sålde allt sämre för varje år. Idag måste vi alltid ligga på topp. Det är enkelt att byta leverantör, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson en av medlemmarna i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Tio miljoner svenskar räcker inte för att konkurrera med världens bästa. Karl-Petter Thorwaldsson tycker att vi därför borde tänka med nordiskt. Om vi slår ihop oss med de andra nordiska länderna blir vi fler och mer attraktiva i framtiden. Vi får resurser som räcker till några elituniversitet och till yrkesutbildning. Dessutom får vi en större arbetsmarknad.

Vi blir världens nionde starkaste ekonomi om vi slår ihop de nordiska länderna. I väntan på ett blomstrande EU skulle vi kunna få en bättre utveckling i Norden. De nordiska länderna skulle gemensamt kunna söka medlemskap i G20. EU har en plats där, så principen om att det ska vara länder gäller inte längre, säger han.

Sverige har dock goda förutsättningar att behålla och stärka sin konkurrenskraft i framtiden. Karl-Petter Thorwaldsson räknar upp några.

– Den svenska modellen med solidarisk lönepolitik är mytisk. Det är små motsättningar och svenska kollektivavtal har få konfliktdagar. Vi saknade arbetskraft i Sverige på 1940-talet och behövde se till att de mest olönsamma företagen slogs ut genom att höja lönerna. Det är en ständig utveckling jämfört med andra länder som har gjort att vi har en modern industriflotta i Sverige. Det finns ett bra omställningsskydd och förmåga. Jag ser inga tecken på att modellen är på väg att försvinna.

– Vi slåss om löneutrymme men när vi inte gör det slåss vi för att företagen ska gå bra. Bra näringslivsutveckling ger aktieägarna vinster och fler ett arbete att gå till, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84