Unviersitetsvärlden är global

Universitetsvärlden är sedan länge global. Svenska lärosäten konkurrerar om såväl studenter som forskare från andra länder. Därför är Sveriges attraktionskraft en viktig fråga, säger Pam Fredman som är rektor för Göteborgs universitet.

– Vi måste få människor att komma hit och stanna här. Det förutsätter att vi har en bra utbildning, att det finns goda förutsättningar att stanna när man studerat klart och vill bilda familj eller – om man redan har familj – förutsättningar att ta den med sig för att etablera sig här, säger Pam Fredman som är medlem av styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Därför är det viktigt att vi har en fungerande arbetsmarknad och att utbildningen är bra, i hela kedjan från förskola till högre utbildning, tycker hon. Dessutom måste vi bli bättre på att lyfta fram de fördelar som finns i Sverige.

– Vi måste beskriva Sverige som en välfärdsnation. Den har många fördelar. Vi har fri skola och utbildning, fri sjukvård och förhållandevis låg kostnad för barnomsorg. Det ger en trygghet som betyder mycket för människor.

Välfärdssamhället är en konkurrensfördel för Sverige, särskilt som det samtidigt är det en trend i många andra länder att välfärd kostar mer, menar Pam Fredman.

– Det skapar klyftor och socioekonomiska skillnader. Ju större skillnader, desto fler står utanför. Men i Sverige har vi goda förutsättningar som samhälle.

Hon ser också annat som talar för att Sverige ska kunna lyckas behålla och stärka den internationella konkurrenskraften. Vi har kommit långt på många områden som kommer att vara viktiga i framtiden.

– Sverige är långt framme och bör vara en motor som driver ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, säger Pam Fredman.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84