Afrika kan bli en motor för Europa

Ekonomierna i länderna söder om Sahara står sig gott när de jämförs med andra tillväxtmarknader. Inom telekommunikation är flera av de afrikanska länderna redan världsledande.

– Förutsättningarna för tillväxt i afrikanska länder, söder om Sahara, har förbättrats avsevärt, sa förre finansministern, Anders Borg, vid ett IVA-seminarium.

Länderna öppnar sig allt mer mot omvärlden. Företagen har framtidstro och vågar investera. Takten i tillväxten är 6–7 procent årligen.

– År 2050 finns 40 procent av världens unga i Afrika. Afrika är en del av vår framtid och kan bli en motor för Europa.

Fortfarande väger råvaror tungt i de afrikanska ländernas ekonomier.

– Men Afrika kommer att locka till sig låglöneindustrier, som textil. Villkoren blir tuffa, men det driver på mot en bättre utveckling.

Anders Borg såg sig skönja en fungerande väg mot demokratisering. Och antalet konflikter har, trots att det sällan märks i svensk media, faktiskt minskat sedan 1990-talet.

– Centralbankscheferna har gjort ett bra jobb för att få ordning på ländernas makroekonomi och de internationella direktinvesteringarna i infrastruktur är mycket stora.

Den positiva utvecklingen har flera orsaker. Reformer inom jordbruket är en väsentlig faktor.

– När bönderna själva får bestämma vad de ska odla, så blir det mer lönsamt.

Kraftigt ökad användning av mobiltelefoner och telekommunikation har också starkt bidragit till den positiva ekonomiska utvecklingen.

År 2000 hade omkring två av hundra invånare en mobiltelefon. Elva år senare drygt varannan invånare.

– Med en mobil kan en bonde lätt ta reda på marknadspriset på sina produkter. Och då behöver han inte gå med på vilka villkor som helst, sa Anders Borg, numera styrelseledamot i Kinnevik som, via sin mobiloperatör Millicom, är mycket aktivt bland annat i Afrika.

– I afrikanska länder har telekombolagen fått prova nya lösningar. Det har lett till avancerade mobila system för exempelvis kreditbedömning av mikrolån. Kenya och Tanzania är världsledande på detta.

Men allt är inte lika positivt söder om Sahara. Även om många länders ekonomi växer snabbt, så minskar inte fattigdomen överallt.

– Det finns många osäkerheter och utmaningar som kan hindra utvecklingen i flera av länderna. Politisk instabilitet, svag demokratisk tradition, korruption och sociala spänningar hör hit. Men inte heller Sverige var perfekt i mitten av 1800-talet, sa Anders Borg.


Se seminariet här 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42