Akademier blir rådgivare till EU-kommissionen

Den 13 maj godkände EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker (bilden) forskningskommissionär Moedas förslag om vetenskaplig rådgivning.
juncker-1200px.jpg

Förslaget innebär att kommissionen på ett strukturerat sätt drar nytta av de europeiska akademiernas expertis. 

-Att det skapas en mekanism för Europas akademier att bidra med oberoende råd och underlag för beslut för utvecklingen av EU är mycket positivt. Det säger Johan Weigelt, akademisekreterare och ansvarig för internationella frågor inom IVA. Nationellt har akademierna redan denna roll, men på Europanivå har det varit svårare att hitta lämpliga samverkansformer.

Euro-CASE, paraplyorganisationen för Europas ingenjörsvetenskapsakademier, har varit drivande i den process som lett fram till det förslag som nu har presenterats. Ett första steg var det Memorandum of Understanding som 2013 skrevs mellan Euro-CASE och Joint Research Center inom EU-kommissionen. 

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44