Alex Myers, Johan Rockström, Maria Poppen Wiklander och ytterligare tre invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in sex nya ledamöter: Getinges vd Alex Myers, Hector Rails COO Maria Poppen Wiklander, Stockholm Resilience Centers chef Johan Rockström, Perstorps innovationsspecialist Stefan Lundmark, dekanen vid Lunds universitet Olov Sterner samt kemiprofessorn vid Chalmers Henrik Thunman.

– Våra sex nya inval inkluderar några av det svenska näringslivets och forskningsväsendets främsta stjärnor, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Med dem blir IVA en ännu viktigare kunskapsbas inom bland annat områdena maskinteknik, kemiteknik, hållbarhet och ledarskap.

Följande nya inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst den 9 februari 2016:

Alex Myers, vd och koncernchef, Getinge, väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Alex Myers är född 1963 i Österrike, är svensk medborgare, uppvuxen i Grekland och utbildad vid Yale University. Han har en bakgrund i ledande positioner i flera olika globala företag. Alex Myers har ett tidigare förflutet inom Getingekoncernen som VD för ArjoHuntleigh och chef för affärsområdet Extended Care under perioden 2009-2013. Alex deltog också under dessa år i samarbeten med Lunds tekniska högskola, KTH och landstingen kring utveckling av innovationskapacitet inom vårdsektorn. Sedan mars 2015 är Myers vd för Getingekoncernen, ett internationellt medicinteknikbolag med en omsättning över 30 miljarder svenska kronor.

Maria Poppen Wiklander, operativ chef, Hector Rail, född 1964, väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Poppen Wiklander avlade civilingenjörsexamen i farkostteknik vid KTH och blev sedan trainee vid Scania. Sedan gick hon vidare för att forska vid Flygtekniska försöksanstalten. Hon återvände sedan till Scania för att arbeta som mellanchef inom motor- och bussutveckling. Därefter arbetade Poppen Wiklander som utvecklingschef på DeLaval, varpå hon gick över och började arbeta som konsult inom så kallad lean-metodik. Sedan 2011 är Maria Poppen Wiklander operativ chef för järnvägstransportföretaget Hector Rail.

Johan Rockström, professor och chef, Stockholm Resilience Centre, född 1965, väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Rockström är utbildad agronom, med doktorstitel från Stockholms universitet 1997. Han har senare arbetat för bland annat Sida och UNESCO, och utsågs 2004 till chef för Stockholm Environment Institute, vilket han var fram till 2011. Idag är Rockström professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet samt chef för Stockholm Resilience Centre. Han är även ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Han är ordförande i flera globala organisationer med hållbarhetsprofil. Rockström utnämndes till Årets Svensk 2009 av tidningen Fokus, samt Miljömäktigast i Sverige 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt.

Stefan Lundmark, Principal Scientist, Innovation Perstorp, född 1960, väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Lundmark läste matematik i Umeå och flyttade därefter till KTH, där han 1986 avlade civilingenjörsexamen i kemisk teknologi. 1989 disputerade han i polymerteknologi vid KTH, varefter han gästforskade i Japan och USA. 1992 anställdes han vid Pharmacia, och blev senare avdelningschef där. Därefter anställdes Lundmark vid Perstorp AB, där han suttit på flera forsknings- och innovationspositioner, såsom direktör för Perstorp ABs innovationsavdelning. År 2003 utnämndes Stefan Lundmark till adjungerad professor vid LTH och sedan år 2012 är han adjungerad professor vid Wallenberg Wood Science Center, KTH.

Olov Sterner, professor och dekan, Lunds universitet, född 1953, väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Olov Sterner har en gedigen akademisk bakgrund inom organisk kemi och har goda erfarenheter som ledare. Han har bland annat varit avdelningsföreståndare för Lunds universitets avdelningar för bioorganisk kemi och organisk kemi, samt prefekt för kemiska institutionen vid universitetet. Sedan 2012 är han dekan för den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Olov Sterner har varit aktiv som entreprenör och startat ett flertal företag, såsom De Nova Stella AB, PULS AB, Laccure AB, Glactone Pharma AB, Gabather AB och Stelmast AB.

Henrik Thunman, professor, Chalmers, född 1970, väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Thunman påbörjade sina universitetsstudier vid KTH och flyttade sedan till Chalmers, där han 1994 avlade civilingenjörsexamen. Han disputerade 2001, utsågs 2004 till docent och 2009 till professor. Idag är han även chef för avdelningen för energiteknik inom institutionen för energi och miljö, där han också är proprefekt. Han förestår därutöver kompetenscentret SFC-CIGB. Thunman forskar kring termokemisk konvertering av biomassa. Han har också arbetat med kartläggningar och modelleringar av Europas energisystem.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42