IVAs program i Almedalen 2017

Politikerveckan i Almedalen närmar sig. Även i år finns IVA på plats och bjuder in till ett flertal seminarium för att diskutera viktiga samhällsutmaningar. I år fokuserar vi på digitalisering, bostadspolitik, energi, hållbarhet, entreprenörskap och kunskapsförsörjning. Varmt välkommen till IVA i Almedalen!
almedalen_robertnygren_3.jpg

Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Sveriges konkurrenskraft ökar om vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Vilka strategier, policys och konkreta åtgärder krävs? 


 


 

Bostadspolitik på tveksamma grunder

Boverkets prognos är att det behöver byggas 700 000 nya bostäder under de kommande tio åren. Frågan är dock vilka som ska bo i dessa nya bostäder? 

  


 

Hur lite får biodrivmedel kosta?

Enligt föreslagen klimatlag ska utsläppen av växthusgaser vara nära noll år 2045. Kostnaden för att släppa ut växthusgaser måste öka och teoretiskt vara oändligt höga.

 


 

Elchock hotar leveranssäkerheten

IVAs projekt Vägval el presenterar fem åtgärder för framtidens leveranssäkerhet.

 

 

 


 

Vad innebär det nya innovations-samarbetet mellan Tyskland och Sverige?

I januari sjösattes German Swedish Tech Forum. Vad innebär det? Vad säger företagen? 

 

 


 

Så vinner vi den gröna kapplöpningen

I vår omvärld har en grön kapplöpning startat om vilken nation och vilka företag som kommer leverera framtidens material, produkter och affärsmodeller. 

  


 

Utmaningsdrivet entreprenörskap

Näringslivet ömsar skinn genom nya samarbeten. Gör vi tillräckligt för att stimulera entreprenörskap? Behövs en kraftsamling som den kring innovation? 

 


 

Kunskap i världsklass

Skolresultat, skolval och undervisning. Vilka är problemen och vilka är lösningarna? Verklig och viktig kunskap kan bildas i ett öppet samtal.

 


 

Nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden

Hur svårt kan det vara? Runt om i Sverige finns tillgänglig kvalificerad kompetens – som inte används.