Almedalen: Resurseffektiva affärsmodeller ökar attraktionskraften

Sverige ska vara ett rent och resurseffektivt samhälle med stor attraktionskraft. Det är i korthet målen för två nya IVA-projekt.

De båda projekten Attraktionskraft för tillväxt och Resurseffektiva affärsmodeller presenterades vid ett seminarium i Almedalen.

Johan Carlstedt är huvudprojektledare för det först nämnda.

– Sedan 2009 har IVA drivit projektt för att öka innovationskraften i landet. Nu går vi från innovation till attraktion. Även i det nya projektet har vi ett regionalt perspektiv. Men vi tänker också på varumärket Sverige. Våra mål är att intressera fler utländska investerare att satsa här och att locka internationella företag att starta verksamhet här, sa han.

Naturligtvis ska projektet även fundera på hur befintliga svenska företag ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Hållbarhet och konkurrenskraft är fokus för Resurseffektiva affärsmodeller. Caroline Ankarcrona är huvudprojektledare.

– Resurseffektiviteten behöver öka globalt. Konkurrens om resurser, råvaror och en växande befolkning gör detta nödvändigt. Vi behöver system som återvinner eller gör livslängden på produkter längre, sa hon.

Efterfrågan på hållbara produkter ökar. Borta är 1970-talets köp, slit och släng.
Anders Narvinger är ordförande i projektets styrgrupp. Han konstaterade att näringslivet numera är lyhört för frågor om hållbarhet.

– Därför är det bra att projektet har ett näringslivsperspektiv. Konsumentbeteendet har ändrats och det påverkar, sa han.

Målsättningen att vara föregångsland när det gäller resurseffektivitet är emellertid inget som Sverige har monopol på. Björn Stigson är sakkunnig inom miljö och hållbar utveckling och har lång internationell erfarenhet.

– Vi har en tendens att tro att vi är längre fram än vi egentligen är. Kina är föregångsland. De siktar på att dominera när det gäller hållbara produkter. I Kina ser man redan resurseffektivitet både som affärsutveckling och en nödvändighet. Japan och Korea är också långt framme. Fast visst är vi i Sverige också vassa på många områden, sa han.

Tillväxtverkets gd, Gunilla Nordlöf, påpekade att de regionala förutsättningarna i Sverige är väsentliga att ta tillvara.

– Som central myndighet är vi glada i att ge regionerna allehanda uppdrag. Men de måste få jobba med det som passar dem, sa hon.

Statssekreteraren på näringsdepartementet, Håkan Ekengren, framhöll de båda projektens visionära ambitioner.

– De kan ge input till den offentliga sektorn och leda till sådant som politiken kan ha nytta av, sa han.

Han såg behov av förändringar i den praktiska gränsdragningen mellan myndigheter och för den delen kommuner. De gränser som hindrar effektivitet måste ses över. Håkan Ekengren ansåg även att politik och myndigheter behöver bli mer snabbfotade för att inte Sverige ska missa några möjligheter.

Också från fackligt håll var inställningen till IVA-projekten positiv.

– Mycket handlar om omställningsförmåga. Där har facket en viktig roll. Vi måste lösa problemen tillsammans. Kapitalet, facket och staten, sa Eva Nordmark, ordförande för TCO.

En dellösning för att öka innovationsförmågan är innovationsupphandlingar. Det påpekade Björn O. Nilsson, IVAs vd. Om bara en liten del av den offentliga upphandlingen vore just innovativa, så skulle mycket vara vunnet.