Amin hoppfull om förnybar energi – vill se smarta elnät i Sverige

Adnan Amin, chef för internationella energiorganisationen IRENA, ser en explosionsartad utveckling för förnybara energislag. FNs målsättning att fördubbla andelen förnybar energi till 2030 är fullt möjlig att nå, anser han. 
Adnan-Amin-40-1200px.jpg

– Efter många års diskussion om clean energy ser vi en verklig omvälvning globalt de senaste 5–6 åren. Trots nedgång i globala ekonomin fortsätter förnybara energikällor att växa, säger Adnan Amin, som nyligen besökte Sverige och IVA.

IRENA, International Renewable Energy Agency, har över 170 länder som medlemmar. Organisationen grundades så sent som 2009, med syftet att på olika sätt verka för förnybar energi. 

Organisationens statistik visar att under de senaste fyra åren har en merpart av världens energitillskott kommit från förnybara energikällor. En viktig faktor är allt lägre produktionskostnader för förnybart, säger Adnan Amin. Som exempel nämner han att kostnaden för att producera el från solceller har minskat med 75 procent de senaste fem åren, och att kostnaden för landbaserad vindkraft under samma period minskat med 30 procent. 

 – Vi ser fler och fler exempel runtom i världen, inte minst i utvecklingsländer, där produktionskostnaden för att producera el från förnybar energi i många fall är lägre än eller i nivå med konventionella energislag, säger Adnan Amin.

Klimatfrågan, och nu närmast klimatförhandlingarna i Paris i december, är en stor utmaning för hela världen. Förnybar energi har en nyckelroll för att få ner de globala koldioxidutsläppen, säger Adnan Amin. Hittills har stora ansträngningar gjorts på elsidan – andelen förnybar elproduktion har passerat 30 procent globalt.

– Men vi måste börja lägga ett större fokus på konsumenterna. Värme och kyla liksom transporter genererar stora utsläpp av koldioxid. Det kommer att bli den stora utmaningen framöver. 

I Sverige råder en gynnsam situation för förnybar energi, enligt Adnan Amin, bland annat tack vare en avreglerad elmarknad och olika stimulanspaket. I framtiden hoppas han att Sverige ingår i en EU-gemensam energiunion.

– Sverige skulle kunna ta en ledande roll, och bidra till en energiunion bortom nationella särintressen. En sådan energimarknad har förutsättningar att bli mer effektiv och säker och samtidigt generera energi till lägre kostnad. 

Har du något råd till de politiker i Energikommissionen som just nu funderar över framtidens svenska elsystem?

– Sverige är redan ett föredöme på många områden, men jag tror att det finns en enorm potential för er att satsa på innovationer. Till exempel genom att bygga upp ett smart elnät. Hur kopplar du ihop producenter, konsumenter i ett decentraliserat nät som är både heltäckande och stabilt? Tekniken finns redan, och Sverige har ingenjörskunnandet. Frågan är om det finns politisk vilja.


Se seminariet