Anders Bolling får Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nya pris för vetenskaplighet inom journalistiken

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset, utdelas för första gången vid IVAs Akademisammankomst den 1 juni. Pristagare för 2015 är journalisten Anders Bolling vid Dagens Nyheter.
Anders_Bolling_-_foto_Daniel_Roos.jpg

IVAs nya pris har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – detta i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är på 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

Vid nomineringstidens utgång 1 mars hade ett 40-tal kvalificerade nomineringar inkommit. Juryn har valt att detta första år belöna DN-journalisten Anders Bolling, främst för hans Framstegsblogg.

{Facts box}

Ordförande i juryn har varit IVA:s VD, professor Björn O. Nilsson. Juryn i övrigt har bestått av IVA-ledamöterna Hans Bergström, Jan-Olov Johansson, Mats Svegfors och Lena Treschow Torell.

– Vi har mött ett massivt intresse för det nya priset och fått in många högt kvalificerade nomineringar, förklarar Björn O. Nilsson. Inte minst i IVAs professionellt verksamma kretsar finns en stark uppfattning att Sverige behöver mer av saklig och kunskapsbaserad journalistik av det slag priset vill uppmärksamma.

Priset kommer att överlämnas till Anders Bolling vid Akademisammankomsten den 1 juni 2015. I anslutning till prisutdelningen hålls ett seminarium om villkoren för kvalificerad journalistik i den nya mediemiljön.

 

Foto: Daniel Roos

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42