Anders Lindberg ny vice preses

Entreprenören Anders Lindberg blir ny vice preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid årsskiftet. Anders Lindberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Carl-Henric Svanberg och Anders Lindberg. 

Anders Lindberg har en bred förankring i det svenska näringslivet och akademin. Anders är ledamot i styrelsen för Stockholms universitet och grundare av konsultfirman JKL. Idag driver Anders konsultfirman Tilia Strategisk Rådgivning & Förvaltning AB.

– Jag är hedrad över att blivit vald till vice preses i IVA. IVA är den naturliga platsen där företrädare för akademien, politiken och näringslivet möts för att tillsammans hitta lösningar på samhällets utmaningar. IVA är mer relevant än någonsin och jag ser fram emot att – med mina erfarenheter från svenskt näringsliv – kunna bidra till att än mer synliggöra IVA som omställningsagent, säger Anders Lindberg

Anders Lindberg är IVA-ledamot sedan 2014 och har varit ordförande i avdelning IX, Ekonomi mellan 2019 – 2021. Anders Lindberg är initiativtagare till IVA-projekten Tekniksprånget och Näringslivets FoU-investeringar.

Carl-Henric Svanberg är preses i IVA fram till och med årsskiftet 2021/2022, då Marcus Wallenberg tar över.

Läs mer om akademien och IVAs presidium

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73