Anders Nyrén: Maximera värdet numera doktrin för aktieägare

Globaliseringen har satt aktieägarna i högsätet. Där sitter inte längre börsbolagens vd:ar. Aktiens rörelser på börsen har blivit viktigare än företagets möjlighet till utveckling.

– Det finns gott om pengar, kapital som söker avkastning. Den globala kapitalmarknaden styr det som sker. Politikerna är på efterkälken, sa Anders Nyrén, vd för investmentbolaget Industrivärden, när han gav sin syn på ägarstyrning vid IVA:s Näringslivsråds frukostmöte.

Förr, för fram till 30 år sedan, var bolagens vd i centrum. Den operativa verksamheten bestämde. Ägarna hade lite att säga till om.

– I dag är det en omöjlig modell. Aktiens beteende är mer väsentligt än företagets möjligheter till utveckling.

Men Anders Nyrén påpekade att ägandet har olika skepnader och intressen. Från extrem kort sikt till långsiktig värdeuppbyggnad.

– I den snabba kvartalskapitalismen gäller det att hålla huvudet kallt. Små skillnader i rapporterna jämfört med de utomstående analytikernas förväntningar får braskande rubriker. Man kan säga att kartan har blivit viktigare än verkligheten.

Allt färre personer äger direkt. I stället är fonder och kapitalförvaltare ägare. Men egentligen är dessa agenter som förvaltar de verkliga ägarnas kapital.

– Hur ska då förvaltarna kunna spela en aktiv ägarroll?

Anders Nyrén framhöll att den svenska modellen, där ägarna tillsätter de kommittéer som ska hitta lämpliga kandidater till styrelserna, skiljer sig mot den anglosaxiska varianten.

– Då blir det tokigt när EU kommer med direktiv som har den brittiska modellen i bakgrunden.

Den nya EU-normen som begränsar hur många övriga uppdrag en ledamot i en viktig bankstyrelse får ha är, anser Anders Nyrén, en ren inskränkning av äganderätten.

– EU tycks utgå från att banker är bomber som kan brisera när som helst och att bankledningar är skurkar.

Att Industrivärdens vd helst ser att EU inte ägnar sig åt pekpinneviftande är tydligt.

– Den svenska modellen fungerar bra. Den är en förklaring till att de stora svenska företagen klarar sig utmärkt på världsmarknaden, sa han.