Anders Scharp tilldelas IVAs Stora Guldmedalj

Under Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, 98:e Högtidssammankomst den 27 oktober delar IVA ut årets Stora guldmedalj och tre Guldmedaljer. Den Stora guldmedaljen tilldelas civilingenjör Anders Scharp. Guldmedaljerna tilldelas professor Jens Nielsen, direktör Cristina Stenbeck och civilingenjör Hasse Johansson.

Anders Scharp

Anders Scharp tog sin civilingenjörsexamen 1960 och anställdes vid Elektrohelios samma år. När Elektrohelios senare gick upp i Electrolux inleddes Anders Scharps framgångsrika karriär på det som blev en av världens främsta tillverkare av hushållsprodukter. Han har varit vd, koncernchef och styrelseordförande för Electrolux. 1990-2008 har han varit ordförande i bland annat Saab, Scania, SKF, Atlas Copco och Svenska Arbetsgivareföreningen samt varit vice ordförande i Investor. Anders Scharp är sedan 1980 ledamot i IVAs avdelning för Maskinteknik.

Medaljkommitténs motivering: Civilingenjör Anders Scharp tilldelas Stor Guldmedalj för sina stora insatser som företagsledare i Electrolux och styrelseordförande i en lång rad av Sveriges främsta exportföretag. Han har med stor integritet och enastående affärskänsla skarpsynt fångat nya möjligheter och tekniker och målmedvetet drivit utvecklingen av flera globalt framstående industriföretag och därmed bidragit till svenskt näringslivs framgångar.

– Jag är självklart mycket glad och hedrad över att ha blivit tilldelad IVAs Stora Guldmedalj, säger Anders Scharp.  

Cristina Stenbeck

Cristina Stenbeck tog sin Bachelor of Science på Georgetown University 2000. Två år senare tog hon över Kinneviksfären som familjen Stenbecks representant. När hon 2007 blev ordförande för Kinnevik påbörjade hon en omvandlingsresa då gamla industri-innehav byttes mot nya. I dag är Cristina Stenbeck styrelseledamot i Kinnevik, Babylon Health och Spotify. Hon var tidigare styrelseordförande i Kinnevik och har suttit i styrelsen för bolag som Zalando, Tele2 Millicom och MTG. 

– Jag är stolt och glad över att ta emot IVAs guldmedalj för framgångsrikt entreprenörskap och långsiktigt företagsbyggande och jag vill tacka IVA för den hedrande utmärkelsen.

Medaljkommitténs motivering: Direktör Cristina Stenbeck tilldelas Guldmedalj för sitt framgångsrika entreprenörskap och långsiktiga företagsbyggande. Som aktiv ägare, ledare och förnyare har hon bidragit till Kinnevikkoncernens framgångsrika inriktning mot nya branscher och tekniker på globala marknader. Hennes framstående och nyskapande insatser har bidragit till svenskt näringslivs förnyelse och utveckling.

Hasse Johanson

Hasse Johanson har en lång bakgrund inom elektronikbranschen, bland annat har han arbetat med teknikutveckling på Philips och Atlas Copco samt i det egna företaget Mecel AB,som han startade i början av 80-talet. Som delaktig i den nya generationen motorer för SAAB på åttiotalet är han en föregångare inom moderna elektroniska styrsystem för förbränningsmotorer. Mellan 2001 och 2009 var Hasse Johansson vice vd och chef för forskning och utveckling på Scania CV AB. Under hans tid fick mekatroniken ett stort genomslag i företagets lastbilar och bussar, vilket bidrog till ökad tillförlitlighet och säkerhet och allt bättre miljöprestanda. Hasse Johansson är ledamot av IVAs avdelning för Maskinteknik sedan 2000.

– Det känns mycket hedrande att få den här utmärkelsen. Att få uppskattning för det arbete och engagemang, som jag lagt ner på att förbättra miljöprestanda och energieffektivitet på både lätta och tunga fordon, är givetvis till stor glädje för mig. Jag vill också passa på att tacka alla mina duktiga medarbetare som gjort det möjligt att i slutändan nå framgång när det gäller fordonens prestanda och produktkvalitet, säger Hasse Johansson.

Medaljkommitténs motivering: Civilingenjör Hasse Johansson tilldelas Guldmedalj för sina innovativa insatser inom fordonsindustrin. Hasse Johansson har skapat nydanande teknik, som implementerats i en lång rad av lätta och tunga fordon, samt utvecklat produktionsprocesser som ökat flexibiliteten, gett större anpassningsmöjligheter och förbättrat miljöprestanda.

Jens Nielsen

Jens Nielsen tog sin civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Danmarks tekniska universitet, DTU. Han doktorerade i bioteknik och blev professor i bioteknik på DTU 1998. Tio år senare rekryterades han till Chalmers som professor i systembiologi. Systembiologin är ett nytt forskningsområde som utgår från matematiska modeller för att förstå system i levande organismer. Jens Nielsen använder ofta jäst i sin forskning. Med datorprogram studeras bland annat ämnesomsättning i jästens celler – kunskap som kan användas för att även förstå människans celler. Jens Nielsens forskargrupp på 60 personer har lyckats ändra jästens ämnesomsättning så att den producerar bränslen och kemikalier.

Medaljkommitténs motivering: Professor Jens Nielsen tilldelas Guldmedalj för sin innovativa och nyskapande forskning inom systembiologi. Han forskar inom gränsområdet mellan ingenjörsvetenskap och biologi och visar i sin forskning hur bioteknik är ett alternativ till traditionell kemiteknik för framställning av enkla kemikalier. Han har också etablerat en stor verksamhet som riktar sig mot kliniska tillämpningar.

– Det är fantastiskt att få en utmärkelse som IVAs Guldmedalj. Jag är mycket imponerad över IVAs arbete i det svenska samhället. Därför är IVAs Guldmedalj en särskild ära eftersom jag inte bara ser den som ett erkännande för min forskning, men även för den nytta vår forskning gör för samhället i stort, säger Jens Nielsen.

– Årets IVA-medaljörer har gjort betydande insatser inom forskning och näringsliv. Deras arbete har bidragit till en positiv samhällsutveckling inom flera viktiga områden, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

Guldmedaljerna delas ut av H.K.H. Prins Carl Philip i Konserthuset fredagen den 27 oktober, i samband med IVAs Högtidssammankomst. 

Medaljkommittén som utsåg medaljörerna bestod av följande IVA-ledamöter

Arne Kaijser, ordförande Medaljkommittén
Marie Schrewelius Arwidson
Anders Ekblom
Camilla Modéer
Rolf Skoglund
Peggy Bruzelius
Lars Strömberg
Krister Holmberg

{Facts box}

Foto Anders Scharp och Jens Nielsen: Daniel Roos
Foto Hasse Johansson: Sebastian Lamotte
Foto Cristina Stenbeck: Kinnevik

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42