Anders Sundström: Företagens samhällsansvar måste öka

Den svenska modellen där aktieägarna styr sina företag och samhället tar hand om allt annat håller inte längre. Det menar Folksams koncernchef, Anders Sundström.

Anders Sundström, som också är nyvald ordförande för Swedbank, presenterade sina tankar om företagens samhällsansvar vid ett frukostmöte arrangerat av IVAs Näringslivsråd, som uppmärksammades bland annat i Dagens Industri den 9 april och den 11 april 2013.

– Att skapa värde för aktieägarna är den övergripande uppgiften för bolagen. Det står till och med i lagen. Så är det inte i alla länder, sa han.

Denna strikta ansvarsuppdelning mellan företag och det offentliga är, menade han, inte långsiktigt hållbar. Fler intressenter än ägarna måste få inflytande över bolagen.

Den offentliga sektorn i Sverige är visserligen stark. Men den demografiska utvecklingen gör det svårt att skattefinansiera allt som behövs.

– Därför måste man sätta av pengar till den egna pensionen. Och företagen behöver engagera sig i samhället.

Kunder, anställda, leverantörer och exempelvis miljöorganisationer är intressenter som borde ha större inflytande.

– Rolluppdelningen mellan företag och det offentliga blir på sikt en belastning för Sverige.

Detta kommer inte att vara för evigt. I företagen börjar man redan inse att man faktiskt har ansvar för det omgivande samhället.

För fem, sex år sedan var det långt från självklart att etiska frågor skulle påverka bolagens agerande.

– Nu är värderingarna ändrade. Det ger inte med automatik ökad vinst. Men man förlorar inte heller.

Ökat flöde av individer mellan politik och näringsliv skulle kunna tillföra bolagen väsentliga kunskaper.

– Politiker har ett brett engagemang i samhället. De är nyfikna på vad som händer.

Fast få politiker går över till näringslivet. Och de som gör det blir oftast rådgivare.

– Det vore bättre om de tog exekutiva uppdrag. De har mycket att bidra med.

Trots åsikten att bolagens övergripande uppgift, att skapa värde för ägarna, bör modifieras såg Anders Sundström ända fördelar med börsen.

– Börsen omfördelar rikedom. Exempelvis pensionsfonderna är stora ägare. Det gör att vinster går till pensioner för bland andra vårdbiträden, sa han