Anders Sundström, Sara Snogerup Linse och fem andra invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in sju nya ledamöter, däribland Ikeas vd Thomas Carlzon, SCAs vd Jan C. Johansson, styrelseordföranden för Folksam, KF och Swedbank Anders Sundström och den kända kemisten, Nobelkommittéledamoten och barnboksförfattarinnan Sara Snogerup Linse.
Nya_inval_2014-11-18.jpg

– Denna gång har akademien valt in ett antal mycket framstående personer inom företagande, teknisk utveckling och forskning, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. IVA utvecklas och förbättras ständigt, och de nya invalen bidrar väsentligt till vår kunskapsbas.

 

Följande nya inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst den 18 november:

Jan C. Johansson, vd och koncernchef SCA AB, född 1954, väljs in i IVAs avdelning för Företagande och ledarskap. Johansson är jur. kand. vid Stockholms universitet, och har tidigare bland annat arbetat som bolagsjurist och senare affärsområdeschef på Svenska Shell. 1994 rekryterades Jan som vice vd med ansvar för Marknad och Försäljning i Vattenfall. Senare tog han sig an jobbet att som vd och koncernchef rädda det krisande Boliden, vilket han lyckades med. 2007 blev han så vd och koncernchef för SCA. Johansson är idag också styrelseledamot i Svenska Handelsbanken och SSAB.

Kenth Skogsvik, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, född 1954, väljs in i IVAs avdelning för Företagande och ledarskap. Skogsvik disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1988 och fick Civilekonomernas Riksförbunds pris för bästa svenska företagsekonomiska avhandling. Han blev docent 1990 och professor 1994 vid Handelshögskolan i Stockholm. Skogsviks forskning är fokuserad på redovisningsbaserad finansiell analys inklusive konkursförutsägelser. Hans artiklar har publicerats i åtskilliga välrenommerade tidskrifter. 2002-2006 var han medlem av Handelshögskolans direktion.

Magnus René, vd Arcam AB, född 1962, väljs in i IVAs avdelning för Företagande och ledarskap. René utexaminerades från Chalmers 1988 och har sedan studerat vid affärsprogram på Handelshögskolan i Stockholm och IMD Business School i Lausanne. Han började som utvecklingsingenjör på Volvo för att sedan, på Micronic Laser Systems, driva fram deras unika marknadsposition i Asien. René utsågs till vd för Arcam AB år 2001, ett bolag som utvecklar och tillverkar industriella 3D-skrivare. Han invaldes 2007 som styrelsemedlem i Biomatcell, ett nationellt forskningscentrum för biomaterial vid Göteborgs universitet.

Anders Sundström, styrelseordförande, född 1952, väljs in i IVAs avdelning för Företagande och ledarskap. Sundström är utbildad samhällsvetare från Umeå universitet och var 1980-1994 kommunalråd i Piteå kommun. 1994-1998 var han medlem av regeringen, som i tur och ordning arbetsmarknadsminister, näringsminister och socialminister. Han har också varit riksdagsledamot under olika perioder. Han har varit vd och sedan ordförande för Sparbanken Nord. Sundström var tidigare vd för Folksam, och är idag styrelseordförande där. Sundström är också ordförande i Swedbank och Kooperativa Förbundet samt vice ordförande i ESBG, European Savings Banks Group.

Henrik Alfredsson, professor, Kungl. Tekniska högskolan, född 1954, väljs in i IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden. Han blev civilingenjör i teknik fysik 1976, tekn. dr. i mekanik 1983 och docent 1985, allt vid KTH. Redan 1986, vid 32 års ålder, utnämndes han till professor i tillämpad mekanik vid KTH och sedan 1989 är han professor där i strömningsfysik. Han är också gästprofessor vid Università di Bologna. Inom sitt område har han internationellt publicerat närmare 200 arbeten med studenter och kollegor. Han har en framträdande roll i Linné FLOW Centre vid KTH och har förestått kompetenscentret CICERO. Han var dekanus vid KTH 1999-2003. 2012 valdes Henrik Alfredsson till Fellow of the American Physical Society.

Sara Snogerup Linse, professor vid Lunds universitet, född 1962, väljs in i IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden. Hon har gjort en rad uppmärksammade forskningsinsatser inom biofysikalisk kemi, såsom inom struktur-funktionssamband och kooperativitet hos kalciumbindande proteiner. Hon har belönats med Kemistsamfundets Arrheniusplakett, Hugo Theorells pris i biofysik och EuChems pris för framstående kvinnor i vetenskap. Hon är ledamot av kemiska klassen inom KVA och av Nobelkommittén för kemi. Snogerup Linse är starkt engagerad i utbildningsfrågor, och har även initierat kurser för autistiska barn. Dessutom är hon barnboksförfattare.

Thomas Carlzon, vd Ikea AB, född 1955, väljs in i IVAs avdelning för Utbildning och forskning. Han började 16 år gammal som säljare vid Ikea i Älmhult 1971. Han har sedan dess utbildat sig och avancerat inom företaget. 1990 blev han produktutvecklare inom belysningsområdet, 1993 global teknikchef för belysning och 1995 global affärsområdeschef belysning. 2005 utsågs Carlzon till servicechef för Ikea AB och redan 2007 till vd för hela Ikeas moderbolag i Sverige. Carlzon är aktiv inom samhällsfrågor och mentorskap för värdebaserat ledarskap. Han är ledamot i Linnéuniversitetet och insynsrådet för Länsstyrelsen i Kronobergs län samt preses för Linnéakademien.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42