Angela Merkel inviger German Swedish Tech Forum

IVA och Tysk-Svenska Handelskammaren lanserar gemensamt German Swedish Tech Forum. Det första forumet genomförs den 31 januari 2017 och förbundskansler Angela Merkel öppningstalar tillsammans med statsminister Stefan Löfven.

German Swedish Tech Forum syftar till att skapa en plattform för varaktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att möjliggöra nätverksbyggande. Näringslivets digitalisering står i fokus vid detta första forum.

Den 31 januari genomförs det första forumet med tysklands förbundskansler Angela Merkel och sveriges statsminister Stefan Löfven som hedersgäster och öppningstalare. Medverkar gör även bland andra Siegfried Russwurm, medlem av koncernledningen för Siemens AG, Johan Söderström, vd ABB Sverige, Helmut Schönenberger, vd UnternehmerTUM GmbH i München och Lena Miranda, vd för Mjärdevi Science Park i Linköping.

Under evenemanget kommer också IVAs pris Smart Industri att delas ut för första gången. Priset uppmärksammar och uppmuntrar teknikföretag som utnyttjar den nya digitala tekniken. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84