"Forskningen kan bli en mycket bättre affär"

Kan synen på nyttiggörande förbättras och kan forskningen leda till en bättre affär för samhället? Ja! Det menar Anna Holmberg vid School of Innovation and Entreprenuership SSIE, som också är engagerad i styrgruppen för IVA-projektet Research2Business, R2B.
Anna-for-webb-1200px.jpg

- Att få se sin forskning tillämpas i samhället är en drivkraft för många forskare. Att kunna skapa möjligheter med sin forskning för både företag och samhälle ger såklart energi, säger Anna Holmberg som själv har erfarenhet från alla led i innovationsprocessen, bland annat inom vården.

- Att visa goda förebilder och förklara för studenterna vad de faktiskt kan göra med sin utbildning genom att låta dem arbeta med verkliga forsknings- och innovationsprojekt borde vara ännu mer prioriterat av universiteten och högskolorna.

Anna Holmberg menar att det behövs en kulturförändring ute på lärosätena.

- Många forskare blir skeptiska när de hör ordet nyttiggörande och tänker att det främst rör sig om kommersiella projekt med syfte att tjäna pengar. Universiteteten måste ta ansvar för att visa brett på vad nyttiggörande kan innebära och fungera som en seriös samarbetspartner till näringslivet och samhället. Ett antal universitet strävar efter att göra detta och arbetar aktivt med frågan. Forskningen kan bli en mycket bättre affär för samhället, universitet och forskaren än vad den många gånger är idag. 

Att kunna skapa möjligheter med sin forskning för både företag och samhälle ger såklart energi!

Lärosätena ska vara med och skapa en plattform för studenterna att kunna delta i nyttiggörande av forskning i samhället. 

På det universitetsägda acceleratorbolaget Impact Accelerator jobbar Anna Holmberg idag med Innovation Management och idé- och affärsutveckling för skarpa projekt tillsammans studenter från både Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor. Hon medverkar också i R2B, en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan mellan forskare och näringslivet som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. R2B etablerar nya mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten och nya större kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet.

Vilka är dina förväntningar på R2B?

- Jag förväntar mig att vi ska lära oss mer om samverkans- och nyttiggörandeprocesserna vid våra svenska universitet men också vid utländska universitet och samla på oss flera ”best practices”. 

Vi har mycket att vinna på att bygga vidare på varandras erfarenheter istället för att återuppfinna hjulet igen. I Resereach2Business har vi nu möjligheten att hjälpa till med att öka samförståndet och samarbetet mellan de olika universiteten. Samtidigt kan vi belysa processerna för samarbetet mellan akademi och näringslivet som gynnar alla parter och skapar förutsättningar för ökad innovation och utveckling. Jag anser också att vi behöver klargöra både vilka utmaningar och möjligheter som finns i kunskapsintensiva innovationsprocesser och vilken roll universiteten kan spela i en kunskapsekonomi.

Vad ser du att du kan bidra med i styrgruppen och projektet med din unika erfarenhet?

- Jag kan bidra med min erfarenhet av innovationsprojekt inom akademien och mitt ”hands-on arbete” med samverkan och nyttiggörande i alla olika led av innovationsprocesser och olika faser av strategisk affärsutveckling. Jag kan också bidra med mina insikter av att arbeta på olika samhällsplan, såväl inom akademisk forskning, som kommersiell idéutveckling, som inom kommunal förvaltning.”

Anna Holmberg är oerhört intresserad av den stora omvandling som just nu pågår från en industriellt baserad ekonomi till en ny kunskapsekonomi. Hon är jurist med ett stort intresse för hanteringen av immateriella tillgångar och immaterialrätt. Detta är naturligtvis brännande heta ämnen i en framtida ekonomi där kunskap är ”råvaran”. Anna arbetar också för Center for Intellectual Property CIP och Institutet for Innovation och Samhällsförändring, där just omvandlingen till en kunskapsekonomi och hanteringen av kunskapsbaserade tillgångar är centralt.

- Jag har en interdisciplinär utbildningsbakgrund inom både juridik, tech och lifescience, och min juridiska kompetens kring immateriella tillgångar, kommer att komma till nytta i projektet. Det är en viktig fråga för universiteten och enskilda forskare i nyttiggörandeprocessen idag. Hur de ska ta till vara sin egen roll i utvecklingen av ny forskning så att den blir till gagn för dem och för samhället i stort.

Trots att universiteten är en form av finansiärer av forskningen så äger de till stor del faktiskt inte rättigheterna till den vilket gör det än mer komplicerat ur ett samhällsperspektiv. Jag hoppas också kunna bidra med min erfarenhet av att koppla ihop akademi och näringsliv genom att bygga broar inom ramen för entreprenörsskolorna men också inom CIP:s omfattande internationella nätverk. Där kopplar jag ihop personer med olika erfarenheter som ofta leder till nya oväntade steg framåt.

Anna Holmberg är jurist med en master i affärskapande och entreprenörskap inom biomedicin, samt projektledare och föreläsare vid Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship och dess systerutbildning Chalmers entreprenörskola. Hon har bland annat erfarenhet från innovation inom vården och arbetar nu med innovation management på Impact Accelerator, ett dotterbolag till GU Ventures vid Göteborgs universitet.

Om Research2Business, R2B

Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

R2B är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan mellan forskare och näringslivet som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. R2B etablerar nya mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten och nya större kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet.

IVA är initiativtagare till R2B som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet. R2B Summit är projektets årligen återkommande mötesplats med start den 20 mars 2019 på IVA. Mer om R2B hittar du här!