Anna Nilsson-Ehle, Ledamot i IVA avd. VI

Anna Nilsson-Ehle är utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola, 1976. Hennes första jobb var som utvecklingsingenjör på ett litet företag där hon tog fram en ny produkt till stålindustrin. Därefter följde jobb på Volvo i 20 år, bland annat som produktchef och utvecklingschef efter första jobbet som analytiker och kravställare inom fordonssäkerhet.
Ehle-1-1200px.jpg

- 1999 blev jag VD för Universeum där jag ansvarade för att först skapa, bygga och därefter driva verksamheten, säger Anna Nilsson-Ehle.

De senaste 11 åren har hon varit föreståndare och direktör för ett samverkande forsknings- och innovationscenter och för fordons- och trafiksäkerhet kallat SAFER. I anknytning till den rollen har hon också ingått i ledningen för Chalmers styrkeområde Transport. Nu arbetar hon inte operativ men är aktiv som styrelseledamot i flera olika verksamheter bland annat Lindholmen Science Park, Vinnova och Högskolan i Borås.

- Summasummarum. Jag skulle säga att jag är en ”serie-intraprenör” som lett konkretisering och genomförande av visioner som jag känner starkt engagemang för och som olika aktörskonstellationer formulerat och vill uppnå, säger hon.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du på projektet Research2Business?

- Jag förväntar mig att projektet har bidragit till en stark innovationskultur med flera viktiga arenor för nytänkande och gränsöverskridande samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Det inkluderar också att projektet blir betraktat som en värdefull katalysator för lärosätenas utveckling av sin styrning, sitt ledarskap och sitt engagemang i innovation och omvärldsnytta. Jag hoppas vi ska kunna synliggöra styrkor och goda exempel och vara en inspirationskälla – inte minst för unga – såväl studenter som forskare och därmed bidra till en stark innovationskultur som vilar på hög kompetens och global nyfikenhet.

Vad ser du att du kan bidra med i Research2Business styrgrupp med din unika erfarenhet?

- Jag vill kunna bidra med min kunskap och erfarenhet om hur produkt- och tjänsteutveckling fungerar det vill säga de generiska stegen för innovation, inklusive med- och motkrafter och ledarskap, på väg mot förverkligad affär i en internationell kontext. Jag hoppas också att mina år på SAFER och i Lindholmen Science Park, i nära samarbete med både akademin, näringslivet och olika samhällsaktörer, ska komma till nytta för förståelsen av vilka mekanismer som driver både lyckad samverkan, prioritering och meritering beträffande kompetensuppbyggnad och innovation där akademin, forskare, lärare och studenter är nyckelaktörer. Slutligen tror jag att mina olika nuvarande uppdrag ger mig en överblick som kan hjälpa projektet att vara relevant och i samklang med andra initiativ.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50