Anne L’Huillier tilldelas Carl Zeiss Research Award

IVA-ledamoten (Avd VII - Teknikens Grunder och Gränsområden) professor Anne L’Huillier har fått Carl Zeiss Research Award. 

Hon belönas för sitt ”pionjärarbete inom högharmonisk generering som har lagt grunden för attosekundimpulser och möjliggjort viktiga framsteg i attosekundsfysiken”.

Priset instiftades ursprungligen av Carl Zeiss Foundation och delas ut vartannat år. Priset syftar till att belöna nya forskningsrön, både tillämpade och teoretiska, inom optik. Bland tidigare pristagare finns bland annat Nobelprisvinnarna Eric A. Cornell och Ahmed Zewail.