Aspekter på Energi beviljas mer projektmedel

IVA driver tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) sedan ett antal år tillbaka projektet "Aspekter på energi", som tagit fram den populära boken "Energi - möjligheter och dilemman" i flera upplagor.
aspekter-pa-energi.png

Den 7 maj beviljades projektet ytterligare medel från Ljungbergsfonden för att driva projektet vidare. Detta är förstås ett positivt besked för ett projekt som kommit att uppskattas mycket av energiintresserade lärare, elever och allmänhet.

Som projektet skrev i sin ansökan, är det "tack vare Ljungbergsfonden" som "ett flertal tryckningar och nytryckningar möjliggjorts". Vidare, att det i "det nu pågående projektet trycktes en ny upplaga om 10 000 ex" som hade tagit slut redan innan tre veckor hade gått!

Av ovanstående anledning kommer de nya projektmedlen väl till pass för projektet, som i nästa steg nu kommer att fokusera mindre på omarbetning av boken och mer på att se till att energifrågor diskuteras i skolan.