Astra Zenecas FoU-nedläggningar blev nystart för många

Oron för svensk läkemedelsutveckling var stor när Astra Zeneca för fem år sedan lade ner sin forskning i Lund och Södertälje. Men på båda orterna myllrar det nu av nya företag med livsvetenskap i fokus.

Astra Zenecas beslut år 2010 att koncentrera sin forskning till tre orter: Mölnlycke/Göteborg, Cambridge i England och Gaithersburg i USA gjorde omkring 1 900, många högutbildade, arbetslösa. Men konsekvenserna både för de som blev av med jobben och för svensk läkemedelsforskning blev inte så katastrofala som befarat.

Nedläggningarna var, konstaterar Tillväxtanalys i en rapport förra året, kopplade till förändrade forskningsmodeller inom ”Big Pharma” globalt. Inte till att Sveriges konkurrenskraft var dålig.

Anna Sandström, arbetade med omvärldsanalyser på Vinnova när Astra Zenecas nedläggningar i Lund och Södertälje genomfördes. I dag är hon ”Science relations director” på läkemedelsjätten.

– 2012 drog flera stora bolag ner på antalet egna forskare. I stället satsar man på samverkan med små forskningsbolag eller med andra stora läkemedelsbolag, sa hon vid ett IVA-seminarium om effekterna av att Astra Zeneca koncentrerade sin forskning till tre orter.

Hon påpekade också att produktionen i Södertälje är mycket viktig för bolaget. En ny anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel ska tas i drift nästa år.

– Vi behöver ha toppkvalitet på produktionen. Vi har hela innovationskedjan, från idé till produktion i Sverige.

När beslutet om nedläggning av Astra Zenecas forskning i Lund kom år 2010 drogs ett omfattande samverkansprogram med bland andra universitetet, Region Skåne och kommuner igång. Resultatet blev med en donation från Mats Paulsson, Peabs grundare, som bas, Medicon Village. En Sciece Park där nu 1 600 personer arbetar.

I Södertälje, som drabbades mer utan förvarning, spelade Trygghetsrådet en viktig roll. 85 procent av de som fick hjälp den vägen fick ett nytt jobb och ganska många startade egna företag.

Claes Åberg, marknadschef på Trygghetsrådet konstaterade att engagemanget i samhället för att klara utmaningen var stort.

– Dessutom var situationen på arbetsmarknaden bra. Bara 43 personer flyttade från Sverige. Så någon forskarflykt blev det inte, sa han.

Under 2012-2014 startade tre gånger så många FoU-företag inom livsvetenskap som under de två föregående åren. En trolig förklaring är, menar Tillväxtanalys, att tidigare anställda inom Astra Zeneca startat eget.

Jenni Nordborg, är avdelningschef Hälsa på Vinnova.

– Astra Zenecas nedläggning i Södertälje blev starten på en bredare samverkan med många aktörer. Det gäller att kunna agera snabbt och det är en av Vinnovas uppgifter, sa hon.

Jenni Nordborg såg just förmågan till samverkan som en svensk konkurrensfördel.

Det finns, konstaterade seminariedeltagarna, fortfarande utmaningar för svensk livsvetenskap. Mer satsningar på forskning behövs. Dessutom har stora läkemedelsbolag varit plantskolor för nyexaminerade. Men eftersom de har minskat antalet anställda forskare så har den funktionen försvunnit.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49