Återbruk i popup-format

Nu testar Stockholms stad en ny lösning för insamling av resurser som kan komma till användning i andra sammanhang. Istället för att invånarna behöver ta sig till återvinningscentralen kan återvinningscentralen komma till dem.
Popppis_1200px.jpg

Stockholms stads bolag Stockholm Vatten och Avfall testar nu en ny lösning för insamling av föremål som invånarna har tänkt slänga eller skänka bort. I två specialframtagna containrar tar företaget emot sådant som kan få användning för andra.

Till skillnad från hur det går till på vanliga återvinningscentraler kan dock besökande också ta något av det man finner i containern om man finner användning för det. Systemet fungerar därför som ett sorts centrum eller ett forum för återvinning snarare än en enkelriktad inlämningsplats.

Personal på plats från Stockholm Vatten och Avfall hjälper till med frågor och rådgivning. Dessutom kan farligt avfall och bärbart grovavfall också lämnas in i de så kallade PopUp Återbruk-containrarna. Det som är kvar i inrättningarna när de stänger för dagen lämnas till återbruk eller återvinning.

För en förteckning över vilka datum och på vilka platser som PopUp Återbruk är tillgängligt kan man besöka initiativets hemsida.