Återbrukscentrum slår upp i Eskilstuna

Fler städer hakar på återbrukstrenden. Nu har Eskilstuna inrättat ett koncept form av en återbruksgalleria. Hit kan vem som helst åka och lämna sina gamla och använda prylar där de plockas isär, förädlas och uppgraderas för att sedan säljas vidare – allt i linje med ett cirkulärt tankesätt.
Eskilstuna_1200px.jpg

Eskilstuna har de senaste åren seglat upp som en av Sveriges ledande miljökommuner med fokus på grön omställning och fossilbränslefri verksamhet. Bland annat har kommunen verksamhet för färgsortering, vilket har positiva resurs- och miljöeffekter och som har inspirerat bland andra Örebro att sätta upp ett liknande system.

Ytterligare ett steg mot hållbarhet har tagits i Eskilstuna med återbruksgallerian ReTuna, som är tänkt att bli centrum för återbruk med bland annat second-handaffärer, reparationsverkstad och utbildningsverksamhet.

I ett pressmeddelande hävdar centrumledaren Anna Bergström att varorna genom återbruk förses med ett fortsatt ekonomiskt värde som dessutom bidrar till minskat uttag av naturens resurser, mindre energiåtgång och minskade koldioxidutsläpp. “I den cirkulära ekonomin blir det som vi hittills ofta sett som avfall en återbrukbar tillgång.”

Även om det har funnits oenigheter kring lönsamheten för gallerian konstaterar Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson att “det kan kosta några kronor i början för att driva runt men på sikt kommer det att skapa arbetstillfällen”. Om människor arbetar istället för att gå på bidrag innebär det skatter och en minskad kostnad för staten, och “den minskade kostnaden kan investeras i att både återanvända material och få människor i arbete”, avslutar Jansson.

Eskilstuna kommun är också nominerad till priset Future Transport Awards, delvis på grund av kommunens satsning på att utveckla hållbara järnvägstransporter för gods.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42