Åtstramning eller stimulans vägval för EU

Hur ska sysselsättningen i EU öka? Är stimulans eller åtstramning det som krävs? Åsikterna gick isär när frågan diskuterades vid ett IVA-möte i går.

– EU behöver en ny inriktning om Europa ska vara i framkant. Ekonomi och sysselsättning är utmaningarna, sa Jytte Guteland (S).

Hennes modell för att skapa fler jobb innebär investeringar, eller om man så vill stimulanser.

– Under de senaste åren har EU:s politik lett till ekonomiska bubblor, men investeringar skapar jobb. Nu behövs både broms och gas för att få igång hjulen.

Jytte Guteland önskar att Europa ska vara i täten när det gäller klimatfrågor, men hon betonar också organisationens roll för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. Hon ser också gärna att EU:s medlemsländer möjliggör att EU:s utrikespolitik blir kraftfull.

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M)framhöll betydelsen av en gemensam europeisk process för att göra Europa till en ledande del av världen.

– Reformer behövs: ekonomiska sådana och av den inre marknaden, sa han.

Forskning är en väsentlig uppgift för EU liksom frihandel. Gunnar Hökmark poängterade risken med ökad protektionism.

– Det blivande frihandelsavtalet med USA är historiskt viktigt. Standarden i detta kommer att påverka även på global nivå.

Han ogillar däremot tanken på ekonomiska stimulanser.

– Det var spenderpolitik som gjorde att länder i södra Europa hamnade i kris. Lägre räntor ger däremot utrymme för ökade investeringar.

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, Martin Ådahl, menar också han att förändringar av EU är ett måste.

– Det räcker inte med att göra mer av samma sak. Det är istället viktigt att prioritera.

Martin Ådahl förespråkar rensning i regelverk och högre gemensamma ambitioner i klimatfrågan.

Även han anser att frihandel är väsentligt.

– Energi är också en väsentlig fråga. De europeiska energisystemen bör kopplas samman.

Beslut ska, menade Martin Ådahl, tas så nära medborgarna det bara går.

– Jag tycker att det vore bra med direktval till någon av de högsta posterna i EU. Det skulle fungera som motgift mot överdriven centralisering, sa han.