Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Delprojektet Attraktiva livsmiljöer och flöden sätter människan i centrum och har sökt finna teman som har stor betydelse för att kunna möta internationellt och nationellt utpekade utmaningar till exempel FNs globala hållbarhetsmål.
fgs-rapport3-1200px.jpg

Samtliga teman har relevans för att nå en attraktiv hållbar helhet i framtidens stad – ekologiskt, socialt, ekonomiskt institutionellt och rumsligt. Åtta huvudteman har successivt definierats som särskilt viktiga när den framtida staden ska formas. Frågan om städers utveckling är ­komplex och det finns inga givna svar eller lösningar.


Läs online  Ladda ner PDF

 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31