Bäddat för rafflande final mellan forskare i IVAs Mentor4Research

Vilken forskare har gjort den mest lyckade resan mot att göra en innovation av sina forskningsresultat? Torsdagen den 13 november avgörs finalen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) exklusiva mentorprogram Mentor4Research. Åtta par kvalificerade forskare och affärsinriktade mentorer, från Stockholm, Göteborg, Linköping och Uppsala, tävlar om att vinna ett pris på 100 000 kronor. 
Mentorvinnare 2013.jpg

Mentor4Research drivs av IVA med finansiering från VINNOVA. Programmet syftar till att öka forskares intresse och engagemang för kommersialisering av sina forskningsresultat och bygga ett värdefullt personligt nätverk mot företagsvärlden. Forskarna genomför programmet i nära samarbete med varsin affärsinriktad mentor, som alla har lång erfarenhet av näringslivet och som handplockas utifrån respektive forskares individuella situation och behov.

Det exklusiva mentorprogrammet är öppet för alla forskningsområden. Mentor4Research avgörs i år för nionde gången. Projektet ska fungera som en katalysator för att stärka kommersialiseringen av forskningsresultat, vara en viktig del i universitetens tjänsteutbud och arbeta för att öka samarbetet mellan näringsliv och akademi.

– Årets finalister representerar vitt skilda forskningsområden. Det visar på att kraften i Mentor4Researchs upplägg – när forskarvärlden möter den kommersiella världen – kan skapa effekter inom väldigt många fält, säger Anders Gezelius, nationell programledare för Mentor4Research.

Årets finalister

Göteborg

Ramona Enache är postdoktoral forskare vid institutionen för data- och informationsteknik vid Chalmers. Hon forskar kring språkteknologi och e-learning, specifikt kring hur automatiska språk- och textöversättningar kan göras med högre kvalitet. Ett tillämpningsområde är att fartyg där besättningsmedlemmarna talar olika språk ska kunna undvika allvarliga missförstånd.

Mathias Lidberg är docent inom reglerad fordonsdynamik vid Chalmers och forskar på hur man ska kunna optimera kontroll av tyngre fordon, som lastbilar. Bland annat undersöks hur man förbättrar antisladdsystem och differentialfunktioner, samt hur man integrerar drivlinor med chassikontroll.

Linköping

Anna Fahlgren är associerad professor och lektor vid Linköpings universitet inom experimentell ortopedi. Hennes specialområde är förebyggande av proteslossning, närmare bestämt hur man ska få benbaserade implantat att sitta kvar bättre. Att ersätta ett utslitet knä eller höftled med en ledprotes har annars blivit en av de vanligaste operationerna inom ortopedin.

Monica Säter är postdoktoral forskare inom belysningsvetenskap. Hon undersöker hur man ordnar energieffektiv, miljövänlig och användarvänlig belysning i offentliga kontorsmiljöer. Hon har också tillbringat mycket tid med att bygga Högskoleprogrammet i Ljusdesign på Tekniska högskolan i Jönköping.

Stockholm

Pernilla Videhult Pierre är postdoktoral forskare inom hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet. Hennes forskningsfokus ligger på hörselskador orsakade av cancerläkemedel – vilket inte är ett obetydligt problem – och hur man minimerar påverkan av dessa skador.

Samer Al Moubayed är postdoktoral forskare som har forskat vid KTHs center för Tal, Musik och Hörsel (TMH). I fokus för Al Moubayeds forskning ligger bland annat talfunktioner i interaktion med robotik. Han har också startat företaget Furhat Robotics, vars första kund är Disney Researchs laboratorium i Pittsburgh, USA, som Al Moubayed just nu är baserad hos.

Uppsala

Lars Forsberg är forskare vid Uppsala universitets institution för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP). Bland annat har han genom sin forskning kunnat konstatera att män som har förlorat Y-kromosomen i en stor del av sina blodceller har kortare livslängd, och att risken för att dö i cancer specifikt också ökar om man har förlorat många Y-kromosomer.

Mathias Hamberg är forskare inom acceleratorfysik vid institutionen för fysik och astronomi. Han har bland annat patenterat ett nytt instrument, kallat ”undulator”, som flera företag redan har intresserat sig för. I nästa steg kommer han att ta fram en prototyp för instrumentet.


Mer om Mentor4Research  Fler filmer