Banbrytande cellodlingsinnovation gav mentorspris

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) mentorsprogram Mentor4Research (M4R) har nyligen genomförts för tionde året. Genom programmet får lovande forskare mentorsstöd av väletablerade personer i näringslivet under ett år. Vinnare av årets M4R – och ett stipendium på 100 000 kronor – blev portugisen Pedro Réu vid Karolinska Institutet. Han får priset för att ha gjort den längsta utvecklingsresan under programmet.

– Att delta i Mentor4Research-programmet var en fantastisk resa! säger Pedro Réu, doktorand i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Inlärningskurvan var brant, med många saker att lära sig, men det var ett roligt arbete. Min mentor Maris är en begåvad lärare.

Han och mentorn Maris Hartmanis, tidigare bland annat vd för Medivir och forskningschef vid Gambro, var ett av nio mentor-forskarpar i årets finalomgång av M4R.

– Det har varit oerhört inspirerande att arbeta med Pedro under det gångna året. Pedro är en mycket kreativ person som brinner för att se sina idéer förverkligas kommersiellt, säger Maris Hartmanis.

Efter medverkan i M4R kommer Pedro Réu att starta ett företag som ska marknadsföra hans egen innovation: en automatisk och kompakt utrustning för odling av celler. Marknaden är alla de laboratorier som finns över hela världen. Apparaten tar hand om den dagliga vården av odlingarna, utan behov av mänskliga insatser. Därmed sparas såväl tid som avfallsmängd vid laboratorierna. En fullskalig prototyp är redan utvecklad.

– Det är en stor glädje för IVA att kunna vara med och stödja och uppmärksamma talangfulla forskare som Pedro Réu genom Mentor4Research, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Att Pedro dessutom under mentorsåret har utvecklat en helt egen cellodlingsteknik med stor potential imponerar ytterligare.

Hela sju nationaliteter fanns representerade bland forskarna i finalen – och hela 28 nationaliteter bland de totalt 71 deltagande forskarna i programmet överhuvudtaget. 70 procent av årets forskardeltagare hade utländsk härkomst.

– Mentor4Research visar på den enorma potentialen som finns i forskarkåren i Sverige, säger Anders Gezelius, programledare för M4R. Och många av de främsta forskarna har kommit från utlandet, vilket visar på hur gränslös och viktig forskningen är för tillväxt och integration.

M4R drivs av IVA med VINNOVA som samarbetspartner och finansiär. Forskare från Stockholm, Uppsala, Linköping och Göteborg kan delta. Programmet parar ihop forskarna med mentorer som har lyckats inom näringslivet och stödjer dem i att kommersialisera sina forskningsresultat.

Kontaktinformation

Anders Gezelius
Projektledare
Telefon 0707-29 64 04