Basindustri och akademi samverkar för innovation

Tillsammans med ett näringslivsinriktat universitet lägger basindustrin grunden för innovation i Norrbotten. Nu seglar serverhallar upp som ännu en drivkraft i regionen.

För en stor region med få invånare i Europas utkant är det extra viktigt se sina egna styrkor och bygga utvecklingen på dessa. Det var en av slutsatserna vid konferensen Innovationskraft Sverige i Luleå den trettonde maj, arrangerad av IVA i samarbete med Norrlandsfonden. Där diskuterade ett hundratal deltagare hur innovation och entreprenörskap ska stärka Norrbotten. Styrkorna i regionen är mycket förknippade med skogen och malmen, vilket har sina fördelar.

johan-sterte– Det går inte att flytta på skogar och gruvor. Därför ger de oss lite mer trygghet än andra industrier skulle göra, sade Johan Sterte, rektor för Luleå tekniska högskola.

Läget vid polcirkel har stor betydelse för besöksnäringen, ishotellet i Jukkasjärvi är ett sådant välkänt exempel. Den industri med vintertester av nya bilmodeller som byggts upp i Arjeplog är ett annat framgångsrikt exempel. Men det kalla klimatet är också viktigt för Norrbottens hårdsatsning på att locka hit företag med stora serverhallar som en del i verksamheten. Där bidrar klimatet till att minska kostnaderna för kylning.

Facebooks etablering i Luleå var ett första steg på vägen och ambitionen är att det ska leda till att IT-kluster växer fram i regionen. I klustren ingår även samarbetspartner och underleverantörer som de nya företagen behöver. Det påminner om den utveckling som LKAB, SSAB och de stora skogsbolagen satte igång. Många innovationer och avknoppningar har sitt ursprung i teknik och tillverkningsprocesser från dessa företag

Här spelar Luleå tekniska universitet en viktig roll, menade rektor Johan Sterte. Han beskrev sitt lärosäte som ett av Sveriges mest näringslivsinriktade, med många gemensamma forskningsprojekt med industrin.

– Det garanterar att forskningsresultaten kommer till praktisk nytta och det sker till 95 procent i existerande företag. Det är ofta mer ändamålsenligt än att starta ett nytt och bygga upp det från grunden, sade Johan Sterte.

feldmannAkademin har också betydelse när multinationella företag funderar på om de ska etablera sig i en region. Det framhöll Maryann Feldmann, professor vid University of North Carolina i USA.

– De ser att det är en bra plats att vara på och investerar där. Sedan ger det ringar på vattnet i den regionala ekonomin. I den processen är universitet otroligt viktiga. Vi har sett att de mest dynamiska platserna alltid har ett universitet i närheten, sade hon.

Maryann Feldman är mottagare av årets Globala pris för forskning i entreprenörskap, som delas ut av Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning.

rune-anderssonEn annan av talarna vid konferensen var industrimannen Rune Andersson, ordförande i styrgruppen för Innovationskraft Sverige. Han började sin karriär som förvaltningschef på den dåvarande högskolan i Luleå. När han lämnade staden sju år senare var han vd för plåtföretaget Plannja.

– Jämfört med problemen som fanns här för fyrtio år sedan är det oerhört glädjande att se utvecklingen här i länet. Det är en dynamik utan motstycke där universitetet och gruvföretagen spelar en stor roll, sade Rune Andersson.

Samtidigt pekade han på betydelsen av resultatet från en enkätundersökning som Tillväxtverket gjort i alla län, för att kartlägga attityden till företagande. Där placerade sig Norrbotten på en hedrande bronsplats efter de traditionella entreprenörslänen Jönköping och Kronberg.

– Det tycker jag är fantastiskt, för om allmänheten har en positiv attityd till företagande och tillväxt så blir det väldigt mycket enklare. Det bådar gott för framtiden, sade han.

sven-erik-osterbergHär och på flera andra punkter var han och Norrbottens landshövding helt överens. Sedan Sven-Erik Österberg tillträde förra året har han besökt alla kommuner i länet. I några av dessa är det gruvboom och bostadsbrist, och de flesta behöver mer folk. För att locka unga människor att flytta dit och så måste det finnas jobb. Sven-Erik Österberg ser innovation som en del av lösningen.

– Det kräver människor som vågar kliva fram med sin idé, i stället för att bara säga att någonting är omöjligt. De måste vi vara rädda om.

Han betonade att det är viktigt att skapa tillåtande atmosfär och tog ishotellet i Jukkasjärvi som exempel.

– Galna idéer kan bli lysande på sikt. Det tror jag vi måste ha med oss i diskussionen.

Mot slutet av dagen presenterade deltagarna vid konferensen resultatet från tre workshopar med kunskapsmiljöer, internationalisering och innovationsstödssystemet som teman. Det kommer att vara grunden för det fortsatta arbetet med regionens innovationsstrategi under året. Men, landshövdingen var orolig att strategin skulle bli för teoretisk.

– Jag är själv ganska jordnära och skulle vilja se lite mer verkstad. Det blir ofta lite många fagra ord. Man skulle kunna konkretisera den och gå ner i praktiska exempel på vad man ska göra, sade han.