Betänkande av utredningen av cirkulär ekonomi ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi” (SOU 2017:22)

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny-837px.jpg

Utredningens rapport är välskriven och mycket innehållsrik. IVA väljer att kommentera följande frågeställningar:

  • Tillsätt en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi
  • Övergripande hinder
  • Skatteväxling för cirkulär ekonomi
  • Öka tillgängligheten till bilpooler
  • Inför ett hyberavdrag
  • Underlätta för hushållen att förebygga avfall
  • Förebygg avfall i statliga och kommunala verksamheter
  • Stärk rätten att reklamera undermåliga produkter
  • Stärk förtroendet och öka rättssäkerheten inom begagnathandel och delning

Läs IVAs remissvar på betänkandet av utredningen av cirkulär ekonomi.