Bevarad frihandel efter pandemin viktigt för Sverige

Internationell frihandel och att EU:s inre marknad rensas från uppblossad protektionism är viktigt för att få fart på svensk ekonomi efter pandemin.

- EU:s frihandelsområde är viktigt. Stora bolag klarar sig genom krisen, men jag oroar mig för små och medelstora företag, sa Carl-Henric Svanberg, ordförande för AB Volvo och IVA:s preses, vid ett webbinarium om situationen för den internationella handeln.

Webbinariet arrangerades av IVAs nya projekt Hållbar nystart för Sverige. Målet för projektet är att bidra till att nystarten av Sverige ger ökad konkurrenskraft och fortsatt högt välstånd.

De små och medelstora företagen ingår ofta i långa leverantörskedjor fram till det stora bolaget.

– Volvo har många små underleverantörer och får de problem så kan även stora bolag, som Volvo, få långsiktiga bekymmer, sa Carl-Henric Svanberg.

Han förutsåg en kommande diskussion om hur leverantörskedjorna egentligen ska se ut. Exempelvis Volvo fick stänga tillverkningen tidigare än nödvändigt eftersom viktiga komponenter inte kom fram.

– Vi har upptäckt sårbarheten när leverantörskedjorna är långa. Numera är inte prisskillnaderna så stora mellan olika länder. Det kan leda till att leverantörskedjorna blir kortare. Men samtidigt vill inte Sverige och Europa förlora Kina som handelspartner.

Och det som närmast är att betrakta som ett handelskrig mellan USA och Kina kan, enligt Carl-Henric Svanberg, bli en fördel för svenska och nordiska företag eftersom många andra länder ser positivt på att göra affärer med Norden.

– Jag har upplevt att det är en fördel att komma från Sverige när det gäller handel, sa han.

Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister, poängterade också hon vikten av frihandel.

– Vi lämnar inte vår frihandelslinje. Sverige är en motkraft till stängda gränser. EUs inre marknad är central för att komma ur krisen. Inom EU lyssnar man på oss, sa hon.

Exportförbudet för vissa varor, som några länder införde under den tidiga fasen av pandemin, betecknade hon, som osolidariskt och något som kraftfullt måste motarbetas.

– Nu måste ministrarna inom EU, bli tydliga med att reglerna för frihandel ska följas. Vi handelsministrar pratar numera närmare med varandra.

Hon påpekade också det beklagliga i att världshandelsorganisationen, WTO, är i kris när den behövs som bäst.

– Krisen har visat att vi i Sverige behöver vara bättre förberedda. Det är inte realistiskt att ta hem all produktion. Men mer närliggande leverantörer, även om det skulle kosta någon krona mer, kan vara bra. Fast det måste ske utan inslag av protektionism.

Utrikeshandelsministern framhöll också att frihandelsavtal med länder utanför EU är viktiga för framtiden.

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, forskar på globalisering och internationell handel.

– Hittills har inte den internationella handeln minskat så mycket. Men under hela året blir det dramatiska minskningar med upp till 35 procent. Fallet blir större än under finanskrisen och en skillnad är att nu drabbas alla länder. Även investeringarna kommer att minska, sa han.

Ett 40-tal regeringar har infört exportförbud exempelvis för en del matvaror. Det är, menar Fredrik Sjöholm, olyckligt även sett ur ett längre perspektiv.

– Det fanns protektionistiska trender redan innan krisen. Brexit och förhållandet mellan Kina och USA är några exempel. Blir krisen långvarig skapar det politiska förändringar med större inslag av nationalism. Det oroar mig allra mest, sa han.

Fram till 2019 var Cecilia Malmström EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor.

– Oron för protektionism är befogad. Samtidigt finns det många länder som ogillar handelskrig. Dessvärre är de temporära åtgärder, som regeringar infört inte så lätta att ta bort, sa hon.

I Europa är skillnaden mellan länderna i norr och syd stora. Om ekonomierna i Grekland, Italien och Spanien kollapsar leder det till problem för samtliga EU-länder.

– Därför måste vi alla hjälpa till. Vägen framåt är knagglig, men kriser har alltid lett till att EU har kommit ur dem stärkt, sa Cecilia Malmström.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49