Big Data i mänsklighetens tjänst!

Robert Kirkpatrick som leder FN-initiativet Global Pulse är huvudtalare vid IVA-seminariet ”Big Data – Impact on Society” den 23 oktober.
science-and-technology-forum.jpg

Uppgiften för Global Pulse är att bidra till att Big Data används till nytta för många. Exempel på intressanta användningsområden är att tidigt identifiera problem inom ekonomi, folkhälsa och livsmedelsförsörjning.

Forskare runt hela världen medverkar i Global Pulse genom att utveckla metoder för dataanalys. En viktig uppgift är också att sprida kunskaper om användningen av Big Data.

Begreppet Big Data täcker teknik och metoder för att analysera mycket stora ostrukturerade datamängder. En viktig drivkraft för utvecklingen är det enorma dataflödet till följd av allt fler är uppkopplade, använder sina mobiltelefoner och handlar med kredikort. Och utvecklingen går fort. Datamängder som idag kräver Big Data kommer inom några år att hanteras av standardsystem.

Användningen av Big Data har blivit en viktig konkurrensfaktor för företag som Google, Facebook, Amazon och för branscher som dagligvaruhandel, banker och läkemedel.

Men det är inte bara företag som kan dra nytta av utvecklingen. Många utvecklingsländer hoppar över utvecklingssteg genom tidig digitalisering. I Botswana hade 96 procent av befolkningen tillgång till mobiltelefoner. För Sverige tog det 22 år att uppnå samma andel. Det innebär att länder som Botswana kan ta Big Data till hjälp inom områden som livsmedelsförsörjning och folkhälsa.

Likväl som dessa datamängder ger företag oanade möjligheter till att få oss alla att handla mer, t.ex. genom att ge oss anpassad reklam, finns också potential för en positiv samhällpåverkan på en skala och precision som tidigare varit otänkbar.

Många utvecklingsländer hoppar över både en och två teknikgenerationer som västvärlden gick igenom vilket t.ex. får till följd av att mycket data blir digital redan i ett tidigt skede medan mycket data i västvärlden fortfarande är analog trots stora insatser att digitalisera även äldre analog information.

I detta avseende kommer spelplanen att snabbt jämnas ut mellan gamla och nya nationer. Som exempel kan nämnas att Botswana redan 2012 hade 96% mobilpenetrering. För Sverige tog det 22 år från 1981 att nå samma penetrationsgrad!


Se seminariet i sin helhet