Biodrivmedel av skogsråvara vapen i klimatkampen

Svensk skog kan på olika sätt vara en viktig råvara om miljömålen ska nås. Att göra biodrivmedel av skog är ett alternativ. Men politiken måste lägga fast ett långsiktigt regelverk om de nödvändiga investeringarna ska komma till stånd.

Vid IVAs seminarium i Almedalen om förutsättningarna för en ökad produktion och användning av biodrivmedel baserade på skogsråvara ansåg de flesta talarna att reduktionsplikt vore ett bra alternativ.

Jan Wintzell, forskningschef på Sveaskog, påpekade att det finns mycket goda förutsättningar i Sverige för att göra biodrivmedel av restprodukter från skogen.

– Tekniken finns. Men det krävs investeringar för tiotals miljarder kronor för att skala upp den. Därför vore en riskpremie till den industri som vågar satsa först ett bra alternativ.

Under alla omständigheter behövs långsiktiga och tydliga styrmedel för att biodrivmedel från skog ska bli ett storskaligt alternativ. Utöver riskpremie ansåg Jan Wintzell också att regler om reduktionsplikt skulle påverka utvecklingen positivt.

Men både han och flera av de andra talarna påpekade att EU-direktiv kan slå undan fötterna på den svenska möjligheten.

Per Kågeson är ekonom och författare med miljöfokus.

– Sverige är det land i EU som använder mest biodrivmedel. Men det mesta är importerat, sa han.

Också Per Kågeson var positiv till reduktionsplikt, men tveksam om en riskpremie skulle kunna införas utan att den betraktades som statsstöd.

– En sådan prispremie skulle också bli ett handelshinder som snedvred konkurrensen, så det är ingen framkomlig väg.

Preem är ett av de bolag som satsar på att utveckla och producera biodrivmedel. Helene Samuelsson är kommunikationschef på Preem.

– Beslutet att investera i detta var bra, men det kom kanske lite sent, sa hon.

De styrmedel som politiken kan införa måste, om nödvändiga investeringar ska bli verkliga, vara konkurrensneutrala.

Hon var övertygad om att flytande biodrivmedel kommer att behövas länge. De är dessutom billigare att producera jämfört med att tillverka fordonsgas genom förgasning.

De politiker som medverkade i seminariet: Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Isak From (S) och Håkan Svenneling (V) var tämligen överens om att just reduktionsplikt är en framkomlig väg för att stimulera ökad produktion och användning av biodrivmedel.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53