Biokol som åtgärd mot klimatförändringar

Stockholm Biochar Project ska ta tillvara trädgårdsavfall för att producera biokol och klimatvänlig värme. Det handlar inte bara om resurseffektiv avfallshantering utan biokol har även potential att avhjälpa klimatförändringar som uppkommer på grund av koldioxid i atmosfären.
Biochar_1200px.jpg

Biokol används främst som jordförbättrare och som filtermaterial bland annat för vattenrening och fodertillskott till olika typer av boskap. Biokol kan dock vara svårt att få tag på och används ännu inte storskaligt.

Syftet med Stockholm Biochar Project – som var en av de fem vinnarna av Bloomberg Philanthropies innovationstävling, Mayors Challenge, – är att omvandla stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol som bland annat naturligt lagrar koldioxid samtidigt som det ökar jordens bördighet. Dessutom hindrar biokol näringsläckage och därmed även övergödning. Förutom biokol ska fjärrvärme produceras. Tanken är att kunna producera ungefär 1500 ton biokol per år och fjärrvärme till cirka 400 lägenheter. Detta ”ökar resurseffektiviteten i avfallshanteringen”, enligt Jonas Dahllöf, enhetschef på Stockholms Vatten som deltar i projektet, och bidrar till att ett effektivt kretslopp skapas.

Trots att den återvunna värmen beskrivs som ”klimatpositiv” av Kåre Gustafsson, ansvarig för biokolsprojektet på Fortum Värme, kan storskalig produktion av biokol på längre sikt tvärtom vara kontraproduktiv i och med att biokolet ligger kvar i jorden under lång tid utan att vi vet dess effekter. Utsläppen som tillverkningsprocessen ger gör dessutom att nettoeffekten för klimatbesparingar inte blir särskilt stor.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42