Bli mentor åt en driven forskare!

En mentor har ett stort ansvar och kan göra en avgörande skillnad för adepten. Charlotta Wikström är författare till boken Vinnande mentorskap och talar ur egen erfarenhet.
charlotta.jpg

– Mentorskapet är ett värdefullt lärande för bägge parter. Du som mentor vässar din förmåga att lyssna och blir duktig på att ifrågasätta och ställa rätt frågor för att driva samtalet och tankarna framåt tillsammans med forskaren. För en del är det enkelt och faller sig naturligt. Andra kan behöva lära sig att bli mer ”coachande”. Därför har jag skrivit en praktisk handbok om bra mentorskap, säger hon.

Charlotta arbetar just nu med mentorprogrammet R2B Mentor som IVA driver genom Research2Business. Från den 1 juli öppnar programmet för ansökningar från mentorer.
– Vi söker mentorer åt forskare som har drivkraft och intresse att föra ut sin forskning genom faktisk tillämpning. Forskaren kan exempelvis behöva ett bollplank kring affärsutveckling eller att identifiera tillämpningsområden. Mentorerna lära sig effektiva samtalsmetoder som gör dem till skickliga frågeställare.

– Belöningen av ett mentorskap är när ens samtalspart fattar mod och tar ett språng framåt efter en tids reflekterande och resonerande, säger Charlotta.

Vem kan bli mentor? 

 –Alla kan lära sig men de måste finnas ett genuint intresse av att hjälpa och vilja utveckla potentialen hos andra människor – en uppriktig nyfikenhet, säger hon. Det viktigaste av allt är att man tror på forskaren. Det är bra med erfarenheter från forskarvärlden och den bransch som forskningen ska tillämpas inom.

I det här mentorprogrammet efterfrågas mentorer från näringslivet som har erfarenhet av att arbeta med forskning och utveckling. Det kan vara en forskare som har startat ett företag eller någon som är ansvarig för FoU på ett företag. Uppgiften är att vägleda, vara samtalspart och att ha ett nätverk som fyller en funktion för forskaren. Mentorn fungerar som bollplank och inspiratör som uppmuntrar och delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens.

Mentorprogrammet är ett delprojekt inom IVAs projekt Research2Business, R2B, som verkar för att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Är du intresserad av att bli mentor och vill veta mer om R2B Mentor? 

Ansökan om att bli mentor...