Bo Lindquist får IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset – utdelas för andra året vid IVAs Akademisammankomst den 1 juni. Pristagare för 2016 är journalisten Bo Lindquist vid Sveriges Televisions Dokumentärredaktion.
BosseLindquist_1200px.jpg

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistik har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – detta i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Prissumman är på 100 000 kronor, och priset delas ut årligen. 2015 fick journalisten Anders Bolling vid Dagens Nyheter ta emot priset.

Juryn har valt att detta år belöna radio- och tv-journalisten Bo Lindquist för hans många viktiga dokumentärer, senast kring forskningsfusk inom medicin.

{Facts box}

Ordförande i juryn har varit IVA:s VD, professor Björn O. Nilsson. Juryn i övrigt har bestått av IVA-ledamöterna Hans Bergström, Jan-Olov Johansson, Mats Svegfors och Lena Treschow Torell.

– IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken fyller en viktig roll i dagens journalistiska landskap och jag är glad över den stora uppmärksamhet som priset redan erhållit, säger Björn O. Nilsson. Genom att belöna framstående journalister och skribenter vill IVA bidra till att främja vetenskaplighet i både innehåll och metodik i Mediesverige.

Priset kommer att överlämnas till Bo Lindquist vid Akademisammankomsten den 1 juni 2016 av IVAs preses Leif Johansson. I anslutning till prisceremonin hålls ett seminarium om journalistikens roll i granskning av forskningsvärlden.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42