Borås nästa för Prins Daniel och IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker idag Borås för att prata entreprenörskap med ungdomar från Sven Eriksonsgymnasiet och Högskolan i Borås. Med sig har Prinsen superentreprenörerna och inspiratörerna Martin Lorentzon, Spotify, Caroline Walerud, Volumental och Jonas Nordlander, Avito. Tillsammans hoppas de kunna få fler unga att vilja och våga starta eget.
prinsdaniel-borlange-5-1200px.jpg

Prinsen och entreprenörerna kommer att besöka eleverna på Sven Eriksonsgymnasiet under förmiddagen. Programmet startar med en aulaföreläsning och därefter får några elever tid att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna. På gymnasiet medverkar också Rebecca Bitto från Ung Företagsamhet, gymnasiechef Catrine Berglund och rektor Pär Sundbaum. 

Projektdelegationen fortsätter sedan till Högskolan i Borås för ytterligare ett samtal inför publik samt rundabordsdiskussion med studenter. Högskolans rektor Björn Brorström medverkar. 

Inom kort har vi med Prins Daniels Fellowship besökt samtliga orter i Sverige där det finns högskola eller universitet. Vi har besökt över 50 lärosäten och träffat mer än 10 000 gymnasieelever och universitetsstudenter. Vi tror att projektet gör stor skillnad genom att fler unga får en tro på att det går forma sin egen framtid genom att satsa på entreprenörskap, säger Johan Weigelt, projektledare Prins Daniels Fellowship.

Under året kommer Prins Daniels Fellowship att besöka ytterligare två orter i Sverige, närmast Skellefteå den 13 oktober. Varje år besöks mellan sex och tio orter.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet, som lanserades i januari 2013, har som vision att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett inspiratörsnätverk. Inspiratörerna liksom Prins Daniel deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att locka unga människor till entreprenörskap. 

Projektet stöds av Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Ingvar Kamprad.