Bostadspolitiken har siktet felinställt

Boverkets prognos att 700 000 nya bostäder måste byggas vilar på lösan grund. Det gör också Hyresgästföreningens önskemål om 200 000 nya hyresrätter. Det antalet är mest en chansning.

IVAs seminarium i Almedalen om bostadspolitik lockade en stor mängd åhörare. Majoriteten av dessa jobbade till vardags med samhällsbyggnadsfrågor. Det visade en handuppräckning, som seminariets moderator Åsa Söderström Jerring, lät inleda diskussionen.

Tveksamheten till Boverkets prognos om att 700 000 nya bostäder behövs var, under seminariet, stor både bland åhörare och talare.

Alf Karlsson är statssekreterare på näringsdepartementet.

– Det viktigaste är var och hur människor ska bo och hur de ska ha råd med sitt boende. Det finns oro för att det som byggs inte blir sålt eller uthyrt, sa han.

Därför arbetar regeringen med frågan om hur kostnaderna ska kunna sänkas. Takten i nybyggandet är hög.

– Det som byggs måste ha god kvalitet. Tyvärr finns oroande signaler på att det inte alltid är så.

Alf Karlsson ansåg att det befintliga bostadsbeståndet behöver utnyttjas bättre. Men en undersökning, gjord av Statskontoret, visar att människor inte är särskilt villiga att medverka till att fler får någonstans att bo genom att hyra ut ett rum i sin egen bostad.

Bristen på små, billiga hyresrätter är stor. Det gäller i alla kommuner, enligt Jonas Nygren, chef för Hyresgästföreningen. Därför har organisationen slagit fast att det behövs 200 000 nya hyresrätter.

– Men vi vet egentligen inte hur mycket som behöver byggas. Antalet är en ren chansning, sa Jonas Nygren, som efterlyste en mer sammanhållen bostadspolitik.

Boverkets prognos att 700 000 nya bostäder måste byggas vilar på lösan grund. Det gör också Hyresgästföreningens önskemål om 200 000 nya hyresrätter. Det antalet är mest en chansning.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53