Resurseffektiva affärsmodeller - branschrapporter

IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft har presenterat sina analyser och slutsatser i branschvisa sammanställningar, för branscherna insatsvaror, infrastruktur, kapital- och sällanköpsvaror, konsumentprodukter samt livsmedel. Klicka på rapporterna nedan för att läsa dem i sin helhet.

IVAs rapport Konsumentprodukter – en branschrapport

IVAs rapport Livsmedel – en branschrapport

IVAs rapport Kapitalvaror – en branschrapport

IVAs rapport Insatsvaror – en branschrapport

IVAs rapport Infrastruktur – en branschrapport

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42