Bred samsyn om framtidens elförsörjning

Energikommissionens överenskommelse om framtidens elsystem har skapat ett bättre debattklimat. Det konstaterar Bo Normark, ordförande för IVAs projekt Vägval el.

– Jag tycker i det stora hela att energiöverenskommelsen är bra, även om den också innehåller sådant som vi i projektet inte helt håller med om, sa Bo Normark vid ett av IVAs seminarier i Almedalen.

Fem riksdagspartier (S, MP, M, C, KD) står bakom överenskommelsen som träffades i juni och som har siktet inställt på elsystemet år 2040.

Det finns några skillnader mellan hur Vägval el ser på framtidens elförsörjning och Energikommissionens överenskommelse.

– Det är exempelvis bättre att vi själva använder mer el än att vi exporterar den. El är en möjliggörare, sa Bo Normark.

I Vägval el har ett 90-tal deltagare mejslat fram en samsyn om framtidens elsystem. Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute, är en av dem.

– Det är bra att vi har ett hållbarhetsperspektiv i våra slutsatser och att förnybart inte självklart är hållbart, sa han och konstaterade att breda dialoger i samhället leder till bättre beslutsunderlag.

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, ansåg även hon att Energikommissionens överenskommelse på det hela taget var mycket bra.

– Men hur ska elmarknaden fungera med mer förnybar el? Konkurrensen borde vara på lika villkor. Därför vore det bäst om subventionerna fasades ut, sa hon.

Richard Nordin (C) är en av de politiker som står bakom överenskommelsen.

– Det står mycket bra i den. Och det som faktiskt står på pappret är det viktiga, sa han.

Det finns bland politikerna olika uppfattningar om vad skrivningarna om exempelvis kärnkraft egentligen innebär. Som alla breda uppgörelser har undertecknarna fått kompromissa.

– Det blev för många kompromisser för att vi skulle kunna acceptera uppgörelsen, sa Maria Weimer (L).

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) konstaterade att kommissionen hade tryck på sig för att nå en uppgörelse.

– Vi kommer att fortsätta arbetet. Och hur certifikatsystemet ska se ut är inte klart, sa hon.

 

Bilder: Bo Normark, styrgruppsordförande Vägval el, Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Richard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Maria Weimer (L).