Brexit skadar europeisk forskning

Brexit ställer till problem för europeiska studenter och forskare. Dessutom förlorar Sverige en viktig allierad i kampen för att EUs nästa forskningsprogram ska prioritera excellens.

Storbritanniens forskare publicerar fler artiklar än forskare i något annat europeiskt land. Landets akademiska institutioner är de mest aktiva i EUs forskningsprojekt. Brittiska lärosäten koordinerar dessutom 20 procent av projekten. Storbritanniens universitet är populärast när andra europeiska studenter väljer att studera utomlands. Storbritannien är, med andra ord, en europeisk bjässe i den akademiska världen.

– De brittiska universiteten är oroade över följderna av brexit. Nu jobbar dom med att minimera skadeverkningarna, sa Sophia Tannergård, Tillväxtanalys, vid ett IVA-möte.

Strategiska partneravtal med utvalda universitet i andra europeiska länder är ett huvudalternativ.

– Det kan vara en chans för svenska lärosäten. Sverige har mycket att vinna på fortsatt nära samarbete med britterna.

EUs nästa stora forskningsprogram, för tiden efter år 2020, håller på att förberedas. Därför är tajmningen, sett ur bland annat svensk synvinkel, för det brittiska utträdet olycklig. Det menade Johan Lindell, Vetenskapsrådet.

– Några av de nya EU-länderna gillar inte satsningar på excellens. De får helt enkelt inte så mycket forskningspengar från EU. Därför vill dom ändra reglerna. När britterna lämnar EU förlorar Sverige en viktig allierad förespråkare för fortsatt kraftsamling på toppforskning, sa han.

Lesley Wilson är generalsekreterare för European University Association som har omkring 850 europeiska universitet som medlemmar.

– Brexit blev en väckarklocka. Fram till dess och valet av ny president i USA har situationen för universiteten varit nära nog perfekt. Alla har varit överens om att forskning och fakta är någonting bra. Nu måste vi börja kämpa för vår sak. Men hur politiska kan universiteten vara?, undrade hon.

Även när Storbritannien har lämnat EU måste forskningssamarbetet fortsätta. Lesley Wilson påpekade att EU redan har flera associationsavtal med länder som inte är medlemmar.

– Något sådant, helt frikopplat från EU-utträdet, kan vara en möjlighet även för Storbritannien. Men det får i så fall inte bli en lösning som ger britterna bättre villkor än de har nu, sa hon.